ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1711
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania skłądu i nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Rozbudowa budynku remizy OSP w Bronkowie
Nr aktu prawnego
31/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1712
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
30/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1713
Data podjęcia
2012-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gminazjum w ZSS w Bobrowiach finansowanej z budżetu Gminy Bobrowice w roku 2012
Nr aktu prawnego
29/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1714
Data podjęcia
2012-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
28/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1715
Data podjęcia
2012-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.
Nr aktu prawnego
27/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1716
Data podjęcia
2012-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
26/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1717
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.
Nr aktu prawnego
25/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1718
Data podjęcia
2012-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy.
Nr aktu prawnego
24/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1719
Data podjęcia
2012-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/12 dotyczącego zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
23/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1720
Data podjęcia
2012-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
22/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji