ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1711
Data podjęcia
2013-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
35/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1712
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalania terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
Nr aktu prawnego
34/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1713
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
33/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1714
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
32/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1715
Data podjęcia
2013-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
31/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1716
Data podjęcia
2013-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
30/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1717
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
29/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1718
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVIII/189/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1719
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XVIII/188/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1720
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice”
Nr aktu prawnego
XVIII/187/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji