ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1701
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udostępniania sprzętu/wyposażenia będącego własnością gminy
Nr aktu prawnego
39/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1702
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
38/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1703
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
37/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1704
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XIX/194/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1705
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XIX/193/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1706
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na używanie w znaku towarowym nazwy miejscowości
Nr aktu prawnego
XIX/192/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1707
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
Nr aktu prawnego
XIX/191/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1708
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie.
Nr aktu prawnego
XIX/190/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1709
Data podjęcia
2013-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określania założeń do budżetu Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
36/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1710
Data podjęcia
2013-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
35/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji