ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1691
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
20/12
Status
Zmieniony
Lp: 1692
Data podjęcia
2012-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
19/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2012-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Nrzezinka w sprawie nadania statusu sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
18/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2012-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
17/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2012-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
16/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2012-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
15/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska
Nr aktu prawnego
14/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska
Nr aktu prawnego
13/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2012-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brzezinka dotyczących utworzenia sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
12/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie
Nr aktu prawnego
11/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji