ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1691
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVIII/189/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1692
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XVIII/188/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice”
Nr aktu prawnego
XVIII/187/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
XVIII/186/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krośnieńskim
Nr aktu prawnego
XVIII/185/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVIII/184/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu i najmu budynku użytkowego
Nr aktu prawnego
XVIII/183/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVIII/182/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVIII/181/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVIII/180/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji