ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1681
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
Nr aktu prawnego
XIX/191/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1682
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie.
Nr aktu prawnego
XIX/190/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1683
Data podjęcia
2013-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określania założeń do budżetu Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
36/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1684
Data podjęcia
2013-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
35/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1685
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalania terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
Nr aktu prawnego
34/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1686
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
33/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1687
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
32/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1688
Data podjęcia
2013-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
31/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1689
Data podjęcia
2013-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
30/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1690
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
29/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji