ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1681
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażania na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXII/225/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1682
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny
Nr aktu prawnego
XXII/224/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1683
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013
Nr aktu prawnego
XXII/223/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1684
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/222/14
Status
Zmieniony
Lp: 1685
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bobrowice w roku 2014
Nr aktu prawnego
XXII/221/14
Status
Uchylony
Lp: 1686
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XXII/220/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1687
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa Bóbr"
Nr aktu prawnego
XXII/219/14
Status
Uchylony
Lp: 1688
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Gminy
Nr aktu prawnego
XXII/218/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1689
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego
Nr aktu prawnego
19/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1690
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy
Nr aktu prawnego
18/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji