ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1671
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Chromów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek
Nr aktu prawnego
26/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1672
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
Nr aktu prawnego
25/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1673
Data podjęcia
2014-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Nr aktu prawnego
24/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1674
Data podjęcia
2014-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach oraz udzielenia pełnomocnictwa
Nr aktu prawnego
23/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1675
Data podjęcia
2014-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
22/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1676
Data podjęcia
2014-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologiczny i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
21/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1677
Data podjęcia
2014-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
20/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1678
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXII/232/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1679
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXII/231/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1680
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/230/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji