ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1671
Data podjęcia
2012-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
16/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1672
Data podjęcia
2012-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
15/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1673
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska
Nr aktu prawnego
14/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1674
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska
Nr aktu prawnego
13/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1675
Data podjęcia
2012-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brzezinka dotyczących utworzenia sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
12/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1676
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie
Nr aktu prawnego
11/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1677
Data podjęcia
2012-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
10/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1678
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
9/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1679
Data podjęcia
2012-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP
Nr aktu prawnego
8/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1680
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
X/95/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji