ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2022-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
14/22
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
13/22
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Nr aktu prawnego
12/22
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
11/22
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
10/22
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
9/22
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
Nr aktu prawnego
8/22
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu boiska sportowego w Dychowie
Nr aktu prawnego
7/22
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXII/287/22
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXII/286/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji