ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/364/23
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XXXI/363/23
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXXI/362/23
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXXI/361/23
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXI/360/23
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXI/359/23
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Nr aktu prawnego
XXXI/358/23
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/357/23
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania za rok 2022 z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XXXI/356/23
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/355/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji