ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
32/23
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
31/23
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
30/23
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania kierownika placówek wsparcia dziennego - Gminnej Świetlicy ,,Promyk” w Bobrowicach oraz ,,Po schodkach” w Dychowie
Nr aktu prawnego
29/23/I
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wznowienia działalności placówki wsparcia dziennego - Gminnej Świetlicy ,,Promyk” w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
29/23
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem/dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy
Nr aktu prawnego
28/23
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem/dzierżawę nieruchomości
Nr aktu prawnego
27/23
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
26/23
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
25/23
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
24/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji