ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/284/22
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Nr aktu prawnego
XXII/283/22
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
XXII/282/22
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/281/22
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bobrowice dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
Nr aktu prawnego
XXII/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu boiska sportowego w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
6/22
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
5/22
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
4/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji