ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/374/23
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XXX/373/23
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/371/23
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXIII/370/23
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
47/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
46/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
45/23
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
Nr aktu prawnego
44/23
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
43/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji