ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXVIII/329/22
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXVIII/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVII/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXVI/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXVI/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXVI/320/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji