ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
49/22
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Land Rover Defender oraz powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
48/22
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
47/22
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
46/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
45/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
44/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXV/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXV/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXV/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXV/310/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji