ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
Nr aktu prawnego
58/22
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
Nr aktu prawnego
57/22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
Nr aktu prawnego
56/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bobrowice usytuowanego w świetlicy wiejskiej w Bronkowie
Nr aktu prawnego
55/22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 207/1 położona w miejscowości Prądocinek, obręb Dychów, stanowiąca własność Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
54/22
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
53/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 207/1 położona w miejscowości Prądocinek, obręb Dychów, stanowiąca własność Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
52/22
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
51/22
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
50/22
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
49/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji