ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Bobrowice w 2019 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-12-17 12:44:29 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Bobrowice w 2020 roku
Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Bobrowice w 2020 roku
Podatek rolny
  • dla gruntów gospodarstw rolnych ( powyżej1 ha ) – 146,15 zł/ha przeliczeniowy
  • dla pozostałych gruntów rolnych ( poniżej 1 ha )   - 292,30 zł /ha fizyczny
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego wynosi 42,7328zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,3664 zł za 1 ha fizyczny lasu.
 
Uwaga: Od 1 stycznia 2016 r. nie ma preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych.
 
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015 r.
Stawki podatku od nieruchomości określa uchwała nr VX/178/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r.
 
Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015 r.
 
Uwaga:
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych.  Nowe formularze należy stosować do spraw w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwały Rady Gminy Bobrowice.
Nowe formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów  Formularze - Portal Podatkowy  
« powrót do poprzedniej strony