ˆ

Oferty poza konkursowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-06 12:47:11 przez Agnieszka Hołownia

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Bobrowice zamieszcza OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO złożoną przez Stowarzyszenie Kobiet  „Bronkowianki”. Rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo.
Tytuł zadania publicznego: „Spotkanie z kulturą i sztuką”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dot. oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 6 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r. na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 lub e-mail: .
 
                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Bobrowice
                                                                                                                                                                      /-/ Wojciech Wąchała
                            

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony