ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wydaniu w dniu 22 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Gdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 14:18:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Gdowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 14:21:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Gdowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-07 07:10:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bobrowice.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Iskra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-01 07:42:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Roszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-01 07:43:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-01 07:43:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Gdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-25 11:46:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Gdowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-25 11:47:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Gdowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 11:47:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Bobrowice informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania w ramach przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice
Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice mogą otrzymać do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł dla przedsięwzięcia.
Dotacja obejmuje zakup nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły elektryczne, kotły na lekki olej opałowy, pompy ciepła)
 
UWAGA
  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego przedsięwzięcia.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 1 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022r.
Na realizację projektu w 2022r., w budżecie gminy Bobrowice, zabezpieczono kwotę 40 tysięcy złotych.
Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Bobrowice.
Dofinansowaniu podlegają koszty przedsięwzięcia obejmujące wyłącznie zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca) – fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego normy i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski, o którym mowa ust. 5 pkt 1 – 5 Uchwały nr XXII/281/22 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 stycznia 2022 r.
 
Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej  Lista ZUM (ios.edu.pl) .
Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej https://www.bip.bobrowice.pl/252/Dotacje/ lub w Urzędzie Gminy Bobrowice. 
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowice pok. nr 10 oraz pod numerem telefonu: 68 391 92 27.
 
Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-25 11:29:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Roszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-25 11:32:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 11:32:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Bobrowice o wydaniu w dniu 03.02.2022 r. decyzji znak: OSR.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 122 w miejscowości Przychów, gmina Bobrowice, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Gdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-09 08:34:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Gdowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-09 08:36:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Gdowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23 09:48:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego długości do 5800 mb wraz ze słupami oświetleniowymi, złączami kablowymi zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny 265/1, 284/2, 264/2, 266, 261, 263/1, 321, 260, 309, 320, 336, 269, 267, 344, 274/1, 274/2, 275, 271, 273, 268 – obręb Dychów, gmina Bobrowice

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Kilian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-28 12:49:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Kilian
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-28 12:50:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Kilian
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-28 12:50:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego długości do 7500 mb wraz ze słupami oświetleniowymi, złączami kablowymi zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 244, 245, 263, 259/2, 247, 91/2, 249/2, 248, 257, 258, 255, 254/1, 254/2, 253, 249/1, 250/3, 250/2, 319 – obręb Bronków, gmina Bobrowice

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Kilian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-27 08:47:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Kilian
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-27 08:48:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Kilian
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27 08:48:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 265/1, 284/2, 264/2, 266, 261, 263/1, 321, 260, 309, 320, 336, 269, 267, 344, 274/1, 274/2, 275, 271, 273, 268 – obręb Dychów, gmina Bobrowice.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Kilian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-25 09:41:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Kilian
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-25 09:42:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Kilian
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-25 09:44:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Gdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-20 09:33:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Gdowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-20 09:33:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Gdowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20 09:33:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Gdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-20 09:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Gdowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-20 09:30:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Gdowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20 09:30:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji