ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wytyczne GLwet

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-06 12:43:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-06 12:45:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-06 12:45:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pismo GLW materiały informacyjne ASF dla hodowców i producentów trzody chlewnej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-22 21:36:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-22 21:43:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-22 21:43:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o Ukrainie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-22 21:32:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-22 21:33:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-22 21:33:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostatnie miejsca na XIII Ogólnopolskie Spotkanie w Marózie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ostatnie miejsca na XIII Ogólnopolskie Spotkanie w Marózie
Trwa rekrutacja na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego do godziny 23:59.
Spotkanie odbędzie się w dniach 22-24 maja 2014. Do udziału w Spotkaniu zapraszamy członków lokalnych organizacji i grup nieformalnych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.
Wiejskie organizacje pozarządowe zajmują się rozmaitymi potrzebami swojej społeczności, osobami w różnym wieku i o różnych pasjach. Stąd zamiast jednego tematu przewodniego na Spotkaniu w Marózie poruszymy 4 zagadnienia: młodzież, seniorzy, świetlice i wewnętrzne problemy organizacji.
Aby zgłosić się na spotkanie należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php?option=com_rsform&formId=3.
Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Ankietę należy wypełnić do 28 lutego 2014 r. do godziny 23.59. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-22 21:29:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-22 21:29:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-22 21:29:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

50 000 zł dotacji dla firm

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
50 000 zł dotacji dla firm.
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1. Opracowanie:
  •  oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
  •  planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
  •  prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  •  strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl w artykule: 50 000 zł dotacji dla firm.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-22 21:27:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-22 21:27:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-22 21:27:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nadleśnictwa Brzózka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-14 08:32:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-14 08:33:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-14 08:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Drodzy Mieszkańcy
W związku z koniecznością ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba,
że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego
w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się
z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych
w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa
na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony
w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić
do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki,
co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
 
Wyk. WS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Skrycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Skrycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-13 17:55:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-13 17:55:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-13 17:55:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12993 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-11 11:54:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-11 12:00:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-11 12:00:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz obwodów terenowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Roszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-30 10:09:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-30 10:09:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-30 10:09:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Koła Łowieckiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-23 12:00:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-23 12:01:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-23 12:01:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji