ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Koło Łowieckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!
 
 
W imieniu Zarządu Koła Łowieckiego nr 38 „DZIK” w Brzózce uprzejmie informuję, że w dniu 6 stycznia 2016 roku na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich odbędzie się polowanie zbiorowe dla myśliwych zagranicznych.
 
 
 
 
Darz Bór

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 07:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 07:09:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 07:09:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje Nadleśnictwa Krzysztkowice

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-29 08:27:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-29 08:28:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-29 08:28:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI    PAŃSTWO
      Uprzejmie informujmy, że na podstawie Zarządzenia Nr KU/7/15 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 16 grudnia 2015r w dniu 24 grudnia 2015r ( czwartek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń  wodno -kanalizacyjnych załatwiają:
1  Dariusz Karczewski  zam. Dychów 48/4            tel.(600 320 294)
2. Robert Kucharczyk zam. Bronków 15             tel.( 68) 391-31-70   (667 619 777)
3. Sinicki Mieczysław zam. Janiszowice 15           tel. (68) 391-35-52    (600 320 124)
4. Ireneusz Naharnowicz zam. Bobrowice 141      tel. (600 320 186)
5. Łukasz Rokicki  zam. Chyże 11                          tel. (68) 391-35-77   (600 371 080)
Sprawy  związane z  pochowaniem zmarłych
1. Helena Roszak zam. Bobrowice 112                  tel.(68) 391- 31-96)
2. Alojzy Anusewicz  zam. Bobrowice                     tel. ( 889 142 109)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Roszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-17 07:58:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-17 07:58:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-17 07:58:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów nieleśnych niezabudowanych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-11 07:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-11 07:10:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 07:10:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Korzeniowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 06:56:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 07:02:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 07:02:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-03 10:41:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-03 10:41:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-03 10:41:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-03 10:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-03 10:40:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-03 10:40:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Korzeniowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-27 19:34:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-27 19:35:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-27 19:35:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY BOBROWICE
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium
 
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bobrowice uchwały nr VII/55/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice w granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej do Wójta Gminy Bobrowice, adres: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Bobrowice, pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
                                                                                      WÓJT GMINY  BOBROWICE
                                                                                                             Marek Babul
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nuckowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Nuckowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-27 10:01:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-27 10:01:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-27 10:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
Gmina Bobrowice przedstawia projekt Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2015-2025.
Uwzględniając zasadę partnerstwa społecznego, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty i  mieszkańców Gminy Bobrowice do składania uwag oraz sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji strategii.
Uwagi do Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice proszę składać do 23 listopada 2015r. proszę składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice lub mailowej na adres:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Korzeniowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-17 09:33:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-17 09:34:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-17 09:34:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji