ˆ

Ogłoszenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-08-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:51:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2018-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:07:58 Upublicznienie elementu informacja O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice
(widoczna od 2018-08-24 06:00:00)
Bartosz Dzień
« powrót do poprzedniej strony