ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-25 11:32:45 przez Ewelina Roszak

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Bobrowice informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania w ramach przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice
Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice mogą otrzymać do 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł dla przedsięwzięcia.
Dotacja obejmuje zakup nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły elektryczne, kotły na lekki olej opałowy, pompy ciepła)
 
UWAGA
  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego przedsięwzięcia.
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 1 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022r.
Na realizację projektu w 2022r., w budżecie gminy Bobrowice, zabezpieczono kwotę 40 tysięcy złotych.
Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Bobrowice.
Dofinansowaniu podlegają koszty przedsięwzięcia obejmujące wyłącznie zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca) – fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego normy i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski, o którym mowa ust. 5 pkt 1 – 5 Uchwały nr XXII/281/22 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 stycznia 2022 r.
 
Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej  Lista ZUM (ios.edu.pl) .
Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony internetowej https://www.bip.bobrowice.pl/252/Dotacje/ lub w Urzędzie Gminy Bobrowice. 
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowice pok. nr 10 oraz pod numerem telefonu: 68 391 92 27.
 
Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice.
« powrót do poprzedniej strony