ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Możliwość złożenia wniosku o zniesienie zakazu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-06-12 22:10:37 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

Bobrowice, 14.05.2013 r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bobrowice
 
informuje o możliwości złożenia wniosku o zniesienie zakazu „lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegowej rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”, określonego w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005 r. nr 9 poz. 172 z późn. zmianami).
Osoby posiadające nieruchomości objęte takim zakazem mogą składać wnioski w powyższej sprawie.
Wniosek powinien zawierać:
●  imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
●  mapę zasadniczą z oznaczeniem nieruchomości
●  wypis z rejestru gruntów
●  waloryzację przyrodniczą, czyli ocenę stanu istniejącego zieleni
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Bobrowice  66-627 Bobrowice 131, w terminie do dnia 30 września 2013 r.

Wójt Gminy Bobrowice
Marek Babul
 
Zamieszczono:
1. www.bip.bobrowice.pl
2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
3. tablice ogłoszeń w poszczególnych wsiach
 
« powrót do poprzedniej strony