ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowice na Sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2012r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-11-16 13:06:29 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobrowice w roku szkolnym 2011/2012.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2015.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bobrowice
z Aglomeracji Krosno Odrzańskie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2013.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 – 2019.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
                                                                           Z poważaniem,
                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                    inż. Marcin Jagodziński
 
« powrót do poprzedniej strony