ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-03 10:44:09 przez Agnieszka Hołownia

Akapit nr - brak tytułu

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt zmiany aktu prawa miejscowego „Program Współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bobrowice do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Bobrowicach (pokój Nr 11 I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bądź tradycyjnej  w terminie do dnia 10 grudnia 2020r. na załączonym formularzu.
Termin rozpoczęcia konsultacji  3 grudnia 2020r.
Termin zakończenia konsultacji  10 grudnia 2020r.

                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Bobrowice
                                                                                                                                                                                                                         /-/ Wojciech Wąchała
   

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony