ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych