ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:47:27 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe dot. dostosowania istniejących pomieszczeń na pomieszczenia mieszkalne na dz. o nr ewidencyjnym 319/2 w m. Bobrowice. Bartosz Dzień
« powrót do poprzedniej strony