ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Rejestr wniosków do planów miejscowych