ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Bobrowice

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
 
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązujących przepisach prawnych w sprawie, której oczekuje ona pomocy prawnej oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzeniu projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub
sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub  o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:
 
Nieodpłatną pomoc prawną świadczy radca prawny p. Izabela Kosińska  w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice pok. 13 w każdy poniedziałek w godz. 9.00-10.00.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 68 391 92 00 (sekretariat). Zapisy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowice.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-22 07:32:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Roszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-22 07:32:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 08:13:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-16 12:58:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-16 12:59:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22 09:10:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram pracy adwokatów i radców prawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UWAGA!!!
 
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym
z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 
W związku z powyższym Starosta Krośnieński podjął decyzję, że począwszy od dnia
16 marca br. do odwołania porady prawne będą udzielane telefonicznie lub poprzez pocztę
e-mail.
Poniżej przedstawiamy telefoniczny/e-mailowy
harmonogram pracy adwokatów i radców prawnych na miesiąc marzec
 
 
Data
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Godziny dyżuru
 
16.03.2020
Poniedziałek
R. pr. Bartosz Korczak
669-822-110
13:00- 17:00
 
17.03.2020
Wtorek
Adw. Agata Bieława – Kostrzewa
609-867-333
11:00
15:00
 
18.03.2020
Środa
R. pr. Grzegorz Błaszkiewicz
600-069-305
11:00
15:00
 
19.03.2020
Czwartek
Adw. Marcin Siemiątkowski
602-725-485
13:00- 17:00
 
20.03.2020
Piątek
R. pr. Paulina Gała - Bobrowska
505-446-744
11:00
15:00
 
23.03.2020
Poniedziałek
Adw. Marta Izydorczyk - Szpejda
733-237-722
13:00- 17:00
 
24.03.2020
Wtorek
R. pr. Bartosz Korczak
669-822-110
11:00
15:00
 
25.03.2020
Środa
Adw. Agata Bieława – Kostrzewa
609-867-333
11:00
15:00
 
26.03.2020
Czwartek
R. pr. Grzegorz Błaszkiewicz
600-069-305
13:00- 17:00
 
27.03.2020
Piątek
Adw. Marcin Siemiątkowski
602-725-485
11:00
15:00
 
30.03.2020
Poniedziałek
R. pr. Paulina Gała - Bobrowska
505-446-744
13:00- 17:00
 
31.03.2020
Wtorek
Adw. Marta Izydorczyk - Szpejda
733-237-722
11:00
15:00
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 12:06:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 12:06:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Roszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 08:10:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku.
 
Informujemy, że na obszarze powiatu krośnieńskiego jest kontynuowana działalność
w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10B).
 
Na porady prawne obowiązują zapisy.
 
I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Lokalizacja
Godziny udzielania porad
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Krosno Odrzańskie
Starostwo Powiatowe
w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
11:00 – 15:00
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
 
 
II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Lokalizacja
Godziny udzielania porad
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Gubin
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Gubinie
ul. Obrońców Pokoju 20
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
11:00 – 15:00
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
 
Rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod nr 507-025-963, od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00.
            Z uwagi na fakt, że przy umawianiu wizyt przyjmuje się 1 godzinę na udzielenie jednej porady, umówiona godzina wizyty jest terminem orientacyjnym (może ulec przesunięciu), przy czym kolejność obsługi osób uprawnionych zostanie zachowana.
            Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
            Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
            Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2) przywołanej ustawy.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,  w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-05 11:31:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-05 11:32:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-05 12:32:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »