ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:01:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo - Nazwa elementu do którego przynależy Ewelina Roszak
13:01:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. Ewelina Roszak
12:57:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:45:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:59:07 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Bobrowice, która odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. Ewelina Roszak
« powrót do poprzedniej strony