ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym