ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski