ˆ

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:45:08 Upublicznienie elementu informacja Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2017 wraz informacją o stanie mienia Bartosz Dzień
« powrót do poprzedniej strony