ˆ

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-12-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:54 Upublicznienie elementu informacja w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024 przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Bartosz Dzień
« powrót do poprzedniej strony