ˆ

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-04-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:56:19 Upublicznienie elementu informacja w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia Bartosz Dzień
« powrót do poprzedniej strony