ˆ

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2014-12-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:40 Upublicznienie elementu informacja w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2015-2019 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 Bartosz Dzień
« powrót do poprzedniej strony