ˆ

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:33:33 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026 przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022. Ewelina Roszak
« powrót do poprzedniej strony