ˆ

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:36:47 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za rok 2020 wraz informacją o stanie mienia. Ewelina Roszak
« powrót do poprzedniej strony