ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-01 2017-09-18 10:15:00 Budowa ośrodka rekreacyjno-kulturalnego w Dychowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7 MiB)
 • Wyjaśnienia nadal obowiazujące udzielone w poprzednim postępowaniu (PDF, 868.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 16.5 MiB)
 • Załącznik do SIWZ aktywny (DOC, 248 KiB)
 • dokumentacja projektowa (RAR, 45.1 MiB)
 • Zaktualizowany przedmiar robot Dychow (PDF, 231.6 KiB)
 • Zaktualizowany przedmiar robot Dychow.ath (ATH, 46.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 357.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
2 2017-08-01 2017-08-23 10:15:00 Budowa ośrodka rekreacyjno-kulturalnego w Dychowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 89.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 16.5 MiB)
 • dokumentacja projektowa (RAR, 45 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 597.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 414.1 KiB)
3 2017-06-06 2017-06-21 10:15:00 Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Bobrowice w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 85.3 KiB)
 • SIWZ droga szkoła Bobrowice (PDF, 382.5 KiB)
 • Załączniki droga szkoła Bobrowice - aktywny (DOC, 248 KiB)
 • Załączniki droga szkoła Bobrowice pdf (PDF, 614.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (RAR, 14.6 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 294.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 390.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 14 KiB)
4 2017-05-23 2017-06-07 10:15:00 Budowa ośrodka rekreacyjno-kulturalnego w Dychowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 88.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 382.2 KiB)
 • załącznik do SIWZ aktywny (DOC, 249 KiB)
 • załącznik do SIWZ (PDF, 614.7 KiB)
 • dokumentacja projektowa (RAR, 45 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ (PDF, 436 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr2 (PDF, 421.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 360.9 KiB)
5 2017-03-24 2017-04-10 10:15:00 Budowa budynku szkolnego przy istniejącym budynku szkoły w Dychowie w toku
 • Ogłoszenie (HTML, 40.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 236.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (RAR, 46.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 388.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 11.9 KiB)
6 2017-03-14 2017-03-29 12:15:00 Budowa ośrodka rekreacyjno-kulturalnego w miejscowości Dęby w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu43077_2017 (HTML, 42.8 KiB)
 • 1 Załączniki do SIWZ Budowa osrodka rekreacyjno-kulturalnego w Dębach (2) (DOC, 233.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (RAR, 75.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 15.8 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 427.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 425.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 13.5 KiB)
7 2017-03-14 2017-03-29 10:15:00 Przetarg pn. Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice – Etap I w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 41.3 KiB)
 • dokumentacja projektowa (RAR, 7.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ droga Wełmice (DOC, 234.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 370.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 15.4 KiB)
8 2017-02-10 2017-02-27 10:15:00 Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice dz.726 i 714/4 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu 23154_2017 (HTML, 41.6 KiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi Bobrowice 726,714 (PDF, 391.4 KiB)
 • Załączniki Przebudowa drogi Bobrowice 726,714 wersja aktywna (DOC, 253.5 KiB)
 • Załączniki Przebudowa drogi Bobrowice 726,714 (PDF, 463.3 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (RAR, 7.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 405 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 399.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 12.6 KiB)
9 2017-02-03 2017-02-22 10:15:00 Budowa budynku szkolnego przy istniejącym budynku szkoły w Dychowie w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (HTML, 39.2 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (RAR, 46.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 15.7 MiB)
 • załącznik do SIWZ (DOC, 234 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.02.2017r. (HTML, 4.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1) (PDF, 336.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 398.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 271.2 KiB)
10 2016-11-24 2016-12-09 08:45:00 Zakup biletów miesięcznych dot. przejazdów uczniów do placówek oświatowych Gminy Bobrowice w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (HTML, 31.7 KiB)
 • SIWZ bilety miesięczne (PDF, 300.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 157.5 KiB)
 • Tabela kalkulacyjna - zalącznik 11 (XLS, 57.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 25.11.16 (HTML, 3 KiB)
 • Zmiana SIWZ (1) (PDF, 1.2 MiB)
 • Zmiana SIWZ (1) Zmieniony Formularz oferty Załącznik 1 do SIWZ (DOC, 63.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – html (HTML, 4.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (2) (PDF, 659.7 KiB)
 • Nowy Załącznik 10 Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 18.7 KiB)
 • Wyjaśnienie do SIWZ (1) (PDF, 871 KiB)
 • Zmiana SIWZ (3) (PDF, 524.7 KiB)
 • Nowy załącznik Nr9 Wykaz pojazdów (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 269.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 270.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 11.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu