ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 231446
Stanowiska 151941
Sprawy 199458
Gmina 22103
Statut gminy 7593
Plany, programy, strategie 16554
Jednostki organizacyjne 10945
Sołectwa 15360
Wójt Gminy 17033
Zarządzenia Wójta 911577
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 15601
Rada Gminy 12801
Radni 7881
Przewodniczący Rady Gminy 6831
Komisje Rady Gminy 7900
Plan pracy Komisji 17958
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 37119
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 54551
Sesje Rady Gminy (protokoły) 24325
Uchwały Rady Gminy 958462
Urząd Gminy 23245
Regulamin organizacyjny 10657
Kontrola zarządcza 24373
Utrzymanie czystości 11865
Komunikacja w języku migowym 4901
Oświadczenia majątkowe 377921
Budżet i finanse 17749
Budżet gminy 17722
Projekt budżetu gminy 10317
Sprawozdania z wykonania budżetu 29898
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 22104
Sprawozdania finansowe 22736
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 6987
Ulgi i pomoc publiczna 6369
Dane publiczne - wykazy, informacje 5270
Podatki i opłaty lokalne 10127
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 9875
Wzory deklaracji podatkowych 7518
Akty prawne 782393
Zamówienia publiczne 74943
Aktualne 199900
W toku 137342
Wyniki 147136
Archiwalne 133104
Wyniki innych postępowań 132216
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1029
Przetargi 91024
Gospodarka nieruchomościami 828
Przetargi 1181
Ogłoszenia i wykazy 2782
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 24017
Aktualne 8316
W toku 17954
Wyniki 41280
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 15496
Ogłoszenia 300008
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5130
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 7481
Wybory 6891
Wybory Prezydenta RP 2015 22285
Samorządowe 2014 49399
Wybory sołtysów 2015 15422
Wybory ławników k. 2016-2019 3891
Parlamentarne UE 32631
Parlamentarne 2015 13003
Referendum 1583
Referendum 06.09.2015 12243
Ochrona Środowiska 15293
Jakość wody 14219
Użytki ekologiczne 2811
Selektywna zbiórka odpadów 2628
Usuwanie azbestu 2723
Organizacje pozarządowe 14813
Otwarte konkursy ofert 56660
Oferty poza konkursowe 19851
Programy, konsultacje, sprawozdania 28857
Dokumenty do pobrania 6214
Rejestry, ewidencje 13331
Rejestr działalności regulowanej 5133
Rejestr informacji o środowisku 611838
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 2692
Rejestr instytucji kultury 4728
Ochrona danych osobowych 5344
Pozostałe 6689
Petycje 2864
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 2034
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 5712
Zbiorcze informacje o petycjach 1672
Działalność lobbingowa 4434
Dostęp do informacji publicznej 1899
Podstawa prawna 908
Zasady udostępniania informacji publicznej 954
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1381
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1513
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 277
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1810160
Redakcja biuletynu 5547
Mapa serwisu 4709
Statystyki 4803
Kanały RSS 3703
Kontakt 40871

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice