ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 222338
Stanowiska 146425
Sprawy 189708
Gmina 21604
Statut gminy 7426
Plany, programy, strategie 15956
Jednostki organizacyjne 10655
Sołectwa 14842
Wójt Gminy 16745
Zarządzenia Wójta 859248
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 14868
Rada Gminy 12541
Radni 7683
Przewodniczący Rady Gminy 6666
Komisje Rady Gminy 7703
Plan pracy Komisji 17061
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 33894
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 52373
Sesje Rady Gminy (protokoły) 23054
Uchwały Rady Gminy 909149
Urząd Gminy 22815
Regulamin organizacyjny 10178
Kontrola zarządcza 23468
Utrzymanie czystości 11471
Komunikacja w języku migowym 4766
Oświadczenia majątkowe 358377
Budżet i finanse 17491
Budżet gminy 16836
Projekt budżetu gminy 9657
Sprawozdania z wykonania budżetu 29284
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 20584
Sprawozdania finansowe 20625
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 6473
Ulgi i pomoc publiczna 5973
Dane publiczne - wykazy, informacje 4942
Podatki i opłaty lokalne 9806
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 9584
Wzory deklaracji podatkowych 7356
Akty prawne 747708
Zamówienia publiczne 72456
Aktualne 189452
W toku 130816
Wyniki 140236
Archiwalne 125864
Wyniki innych postępowań 127318
Plan postępowań o udzielenie zamówień 891
Przetargi 88341
Gospodarka nieruchomościami 661
Przetargi 931
Ogłoszenia i wykazy 2056
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 23503
Aktualne 8141
W toku 17541
Wyniki 39455
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 14984
Ogłoszenia 283242
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 4966
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 7301
Wybory 6788
Wybory Prezydenta RP 2015 21386
Samorządowe 2014 47671
Wybory sołtysów 2015 14503
Wybory ławników k. 2016-2019 3665
Parlamentarne UE 31518
Parlamentarne 2015 12080
Referendum 1511
Referendum 06.09.2015 11442
Ochrona Środowiska 14917
Jakość wody 13054
Użytki ekologiczne 2683
Selektywna zbiórka odpadów 2466
Usuwanie azbestu 2422
Organizacje pozarządowe 14441
Otwarte konkursy ofert 53914
Oferty poza konkursowe 19043
Programy, konsultacje, sprawozdania 27614
Dokumenty do pobrania 5977
Rejestry, ewidencje 13012
Rejestr działalności regulowanej 4965
Rejestr informacji o środowisku 584270
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 2514
Rejestr instytucji kultury 4588
Ochrona danych osobowych 5073
Pozostałe 6524
Petycje 2598
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 1591
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 5106
Zbiorcze informacje o petycjach 1503
Działalność lobbingowa 3956
Dostęp do informacji publicznej 1699
Podstawa prawna 795
Zasady udostępniania informacji publicznej 804
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1230
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1314
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 248
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1746564
Redakcja biuletynu 5437
Mapa serwisu 4581
Statystyki 4716
Kanały RSS 3620
Kontakt 39669

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice