ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 298382
Stanowiska 198685
Sprawy 261163
Gmina 26065
Statut gminy 8990
Plany, programy, strategie 20577
Jednostki organizacyjne 13178
Sołectwa 18588
Wójt Gminy 19477
Zarządzenia Wójta 1295038
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 20215
Rada Gminy 14498
Radni 9539
Przewodniczący Rady Gminy 8243
Komisje Rady Gminy 9768
Plan pracy Komisji 23971
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 53385
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 69138
Sesje Rady Gminy (protokoły) 29443
Uchwały Rady Gminy 1301792
Urząd Gminy 26136
Regulamin organizacyjny 13196
Kontrola zarządcza 28321
Utrzymanie czystości 13932
Komunikacja w języku migowym 5884
Oświadczenia majątkowe 511272
Budżet i finanse 19556
Budżet gminy 23503
Projekt budżetu gminy 14042
Sprawozdania z wykonania budżetu 33892
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 30485
Sprawozdania finansowe 35972
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 10082
Ulgi i pomoc publiczna 8688
Dane publiczne - wykazy, informacje 7244
Podatki i opłaty lokalne 13071
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 11786
Wzory deklaracji podatkowych 8992
Akty prawne 1034807
Zamówienia publiczne 89882
Aktualne 256671
W toku 178992
Wyniki 183768
Archiwalne 179953
Wyniki innych postępowań 163351
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
Przetargi 108005
Gospodarka nieruchomościami 1850
Przetargi 3671
Ogłoszenia i wykazy 8465
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 27222
Aktualne 9152
W toku 20710
Wyniki 52407
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 19154
Ogłoszenia 400277
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6049
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8748
Wybory 8955
Samorządowe 2018 2750
Wybory Prezydenta RP 2015 28955
Samorządowe 2014 60140
Wybory sołtysów 2015 20803
Wybory ławników k. 2016-2019 5150
Parlamentarne UE 37993
Parlamentarne 2015 18603
Referendum 2099
Referendum 06.09.2015 17622
Ochrona Środowiska 18196
Jakość wody 21915
Użytki ekologiczne 3744
Selektywna zbiórka odpadów 3753
Usuwanie azbestu 4658
Efektywność energetyczna 40
Łowiectwo 72
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 66
Plan polowań zbiorowych 64
Organizacje pozarządowe 17435
Otwarte konkursy ofert 73711
Oferty poza konkursowe 26209
Programy, konsultacje, sprawozdania 37152
Dokumenty do pobrania 7868
Rejestry, ewidencje 15304
Rejestr działalności regulowanej 6128
Rejestr informacji o środowisku 800724
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3646
Rejestr instytucji kultury 5529
Ochrona danych osobowych 6820
Pozostałe 7844
Petycje 4544
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 4539
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 9392
Zbiorcze informacje o petycjach 2863
Działalność lobbingowa 7649
Dostęp do informacji publicznej 3386
Podstawa prawna 1746
Zasady udostępniania informacji publicznej 1880
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2254
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2700
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 459
Archiwum BIP 0
Rodo 578

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2157499
Redakcja biuletynu 6232
Mapa serwisu 5529
Statystyki 5559
Kanały RSS 4323
Kontakt 50281

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice