ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 340767
Stanowiska 232222
Sprawy 301099
Gmina 28174
Statut gminy 9854
Plany, programy, strategie 22786
Jednostki organizacyjne 14366
Sołectwa 20216
Wójt Gminy 21451
Zarządzenia Wójta 1562784
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 22593
Rada Gminy 17397
Radni 10815
Przewodniczący Rady Gminy 9235
Komisje Rady Gminy 11070
Terminy posiedzeń komisji 56
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 25
Komisja Oświaty i spraw społecznych 31
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 96
Komisja Rewizyjna 16
Komisja Skarg, wniosków i petycji 20
Plan pracy Komisji 27208
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 65209
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 78928
Sesje Rady Gminy (protokoły) 33315
Uchwały Rady Gminy 1566850
Projekty uchwał 875
Interpelacje i zapytania radnych 991
Dudzic Łukasz 601
Grudziński Andrzej 1247
Hałupka Anna 252
Kamerduła Łukasz 248
Koronka Kamil 140
Kowalewski Łukasz 185
Kozakowska Monika 246
Leśko Jakub 160
Łukaszewicz Janina 139
Murawa Marcin 532
Piechowiak Marek 137
Sergiel Łukasz 338
Szajek Iwona 667
Tracz Lucjan 199
Wiktorski Krzystof 427
Imienne wykazy głosowań radnych 607
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 28072
Regulamin organizacyjny 14424
Kontrola zarządcza 30558
Utrzymanie czystości 15030
Komunikacja w języku migowym 6290
nieodpłatna pomoc prawna 81
Oświadczenia majątkowe 594993
Budżet i finanse 20565
Budżet gminy 27051
Projekt budżetu gminy 16032
Sprawozdania finansowe 35808
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 36568
Sprawozdania budżetowe 44198
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 11736
Ulgi i pomoc publiczna 9813
Dane publiczne - wykazy, informacje 8221
Podatki i opłaty lokalne 14772
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 12772
Wzory deklaracji podatkowych 9829
Akty prawne 1243829
Przetargi 118106
Zamówienia publiczne 97991
Aktualne 288886
W toku 205817
Wyniki 207106
Archiwalne 208688
Wyniki innych postępowań 186891
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2503
Gospodarka nieruchomościami 2357
Przetargi 5595
Ogłoszenia i wykazy 12621
Użytkowanie wieczyste 176
Stawki czynszu 38
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 33926
Aktualne 10543
W toku 23984
Wyniki 62373
Klauzula RODO 432
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 21967
Wybory 10539
Parlamentarne 2019 152
Samorządowe 2018 8123
Wybory Prezydenta RP 2015 32478
Samorządowe 2014 65908
Wybory sołtysów 2015 23547
Wybory sołtysów 2019 322
Wybory ławników k. 2016-2019 5780
Parlamentarne 2015 21532
Parlamentarne UE 41307
Referendum 2348
Referendum 06.09.2015 20251
Ogłoszenia 456226
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6430
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9309
Ochrona Środowiska 19693
Jakość wody 26640
Użytki ekologiczne 4157
Selektywna zbiórka odpadów 4539
Usuwanie azbestu 5733
Efektywność energetyczna 131
Łowiectwo 392
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 515
Plan polowań zbiorowych 1350
Rejestry, ewidencje 16362
Rejestr działalności regulowanej 6549
Rejestr informacji o środowisku 934303
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4081
Rejestr instytucji kultury 6010
Ochrona danych osobowych 7606
Pozostałe 8493
Organizacje pozarządowe 18615
Otwarte konkursy ofert 83453
Oferty poza konkursowe 29912
Programy, konsultacje, sprawozdania 41529
Dokumenty do pobrania 8694
Działalność lobbingowa 9192
Dostęp do informacji publicznej 4011
Podstawa prawna 2090
Zasady udostępniania informacji publicznej 2311
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2687
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3216
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 531
Petycje 5381
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 5899
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 11928
Zbiorcze informacje o petycjach 3402
Archiwum BIP 0
Rodo 1534

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2416731
Redakcja biuletynu 6569
Mapa serwisu 5883
Statystyki 5882
Kanały RSS 4661
Kontakt 59921

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice