Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 357258
Stanowiska 246940
Sprawy 317156
Gmina 28799
Statut gminy 10126
Plany, programy, strategie 23600
Jednostki organizacyjne 14726
Sołectwa 20897
Raport o stanie Gminy 130
Wójt Gminy 21958
Zarządzenia Wójta 1663974
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 23706
Rada Gminy 18036
Radni 11135
Przewodniczący Rady Gminy 9562
Komisje Rady Gminy 11501
Terminy posiedzeń komisji 145
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 126
Komisja Oświaty i spraw społecznych 148
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 336
Komisja Rewizyjna 41
Komisja Skarg, wniosków i petycji 52
Plan pracy Komisji 28358
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 70986
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 82315
Sesje Rady Gminy (protokoły) 34683
Uchwały Rady Gminy 1667033
Projekty uchwał 1408
Interpelacje i zapytania radnych 1291
Dudzic Łukasz 1134
Grudziński Andrzej 2033
Hałupka Anna 372
Kamerduła Łukasz 425
Koronka Kamil 180
Kowalewski Łukasz 315
Kozakowska Monika 422
Leśko Jakub 210
Łukaszewicz Janina 184
Murawa Marcin 1238
Piechowiak Marek 179
Sergiel Łukasz 594
Szajek Iwona 1251
Tracz Lucjan 349
Wiktorski Krzystof 1306
Imienne wykazy głosowań radnych 969
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 28579
Regulamin organizacyjny 14975
Kontrola zarządcza 31336
Utrzymanie czystości 15461
Komunikacja w języku migowym 6403
nieodpłatna pomoc prawna 200
Oświadczenia majątkowe 625374
Budżet i finanse 20893
Budżet gminy 28360
Projekt budżetu gminy 16780
Sprawozdania finansowe 36799
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 38944
Sprawozdania budżetowe 47386
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 12359
Ulgi i pomoc publiczna 10256
Dane publiczne - wykazy, informacje 8605
Podatki i opłaty lokalne 15234
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 13114
Wzory deklaracji podatkowych 10058
Akty prawne 1338286
Przetargi 121717
Zamówienia publiczne 100793
Aktualne 302147
W toku 217907
Wyniki 218337
Archiwalne 220605
Wyniki innych postępowań 198552
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2729
Gospodarka nieruchomościami 2494
Przetargi 6385
Ogłoszenia i wykazy 14353
Użytkowanie wieczyste 275
Stawki czynszu 190
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 35287
Aktualne 10886
W toku 24961
Wyniki 65964
Klauzula RODO 636
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 23610
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 95
Wybory 10911
Parlamentarne 2019 834
Samorządowe 2018 9825
Wybory Prezydenta RP 2015 33877
Samorządowe 2014 68200
Wybory sołtysów 2015 24639
Wybory sołtysów 2019 561
Wybory ławników 2016-2019 6018
Parlamentarne 2015 22559
Parlamentarne UE 42861
Referendum 2422
Referendum 06.09.2015 21206
Ogłoszenia 478986
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6564
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9543
Ochrona Środowiska 20186
Jakość wody 28446
Użytki ekologiczne 4306
Selektywna zbiórka odpadów 4799
Usuwanie azbestu 6163
Efektywność energetyczna 158
Łowiectwo 482
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 699
Plan polowań zbiorowych 2056
Rejestry, ewidencje 16694
Rejestr działalności regulowanej 6696
Rejestr informacji o środowisku 986375
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4233
Rejestr instytucji kultury 6168
Ochrona danych osobowych 7885
Pozostałe 8710
Organizacje pozarządowe 19011
Otwarte konkursy ofert 87069
Oferty poza konkursowe 31273
Programy, konsultacje, sprawozdania 43287
Dokumenty do pobrania 9073
Działalność lobbingowa 9752
Petycje 5623
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 6417
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 13015
Zbiorcze informacje o petycjach 3620
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4206
Podstawa prawna 2213
Zasady udostępniania informacji publicznej 2453
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2863
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3392
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 561
Rodo 1939

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2521745
Redakcja biuletynu 6667
Mapa serwisu 5977
Statystyki 5992
Kanały RSS 4753
Kontakt 62943