ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 248858
Stanowiska 162365
Sprawy 215950
Gmina 23077
Statut gminy 7913
Plany, programy, strategie 17547
Jednostki organizacyjne 11546
Sołectwa 16337
Wójt Gminy 17629
Zarządzenia Wójta 1007354
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 17088
Rada Gminy 13193
Radni 8313
Przewodniczący Rady Gminy 7177
Komisje Rady Gminy 8308
Plan pracy Komisji 19600
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 41838
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 58341
Sesje Rady Gminy (protokoły) 25755
Uchwały Rady Gminy 1043133
Urząd Gminy 23956
Regulamin organizacyjny 11389
Kontrola zarządcza 25556
Utrzymanie czystości 12456
Komunikacja w języku migowym 5197
Oświadczenia majątkowe 412011
Budżet i finanse 18224
Budżet gminy 19210
Projekt budżetu gminy 11434
Sprawozdania z wykonania budżetu 30863
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 24207
Sprawozdania finansowe 26389
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 7837
Ulgi i pomoc publiczna 7000
Dane publiczne - wykazy, informacje 5803
Podatki i opłaty lokalne 11004
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 10459
Wzory deklaracji podatkowych 8001
Akty prawne 839655
Zamówienia publiczne 78263
Aktualne 216607
W toku 148401
Wyniki 156873
Archiwalne 146236
Wyniki innych postępowań 138871
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1281
Przetargi 94449
Gospodarka nieruchomościami 1120
Przetargi 1553
Ogłoszenia i wykazy 4079
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 24660
Aktualne 8480
W toku 18655
Wyniki 44396
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 16453
Ogłoszenia 325706
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5443
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 7903
Wybory 7119
Wybory Prezydenta RP 2015 24114
Samorządowe 2014 52560
Wybory sołtysów 2015 17119
Wybory ławników k. 2016-2019 4290
Parlamentarne UE 33897
Parlamentarne 2015 14700
Referendum 1732
Referendum 06.09.2015 13821
Ochrona Środowiska 15984
Jakość wody 16349
Użytki ekologiczne 3050
Selektywna zbiórka odpadów 2913
Usuwanie azbestu 3280
Organizacje pozarządowe 15519
Otwarte konkursy ofert 61376
Oferty poza konkursowe 21551
Programy, konsultacje, sprawozdania 31476
Dokumenty do pobrania 6674
Rejestry, ewidencje 13872
Rejestr działalności regulowanej 5488
Rejestr informacji o środowisku 659716
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3046
Rejestr instytucji kultury 4934
Ochrona danych osobowych 5772
Pozostałe 6981
Petycje 3352
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 2779
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 6820
Zbiorcze informacje o petycjach 2064
Działalność lobbingowa 5490
Dostęp do informacji publicznej 2311
Podstawa prawna 1146
Zasady udostępniania informacji publicznej 1262
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1631
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1910
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 332
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1885740
Redakcja biuletynu 5748
Mapa serwisu 4964
Statystyki 5086
Kanały RSS 3885
Kontakt 43206

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice