ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 265837
Stanowiska 173821
Sprawy 230821
Gmina 24251
Statut gminy 8266
Plany, programy, strategie 18620
Jednostki organizacyjne 12102
Sołectwa 17131
Wójt Gminy 18307
Zarządzenia Wójta 1092951
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 18350
Rada Gminy 13643
Radni 8786
Przewodniczący Rady Gminy 7595
Komisje Rady Gminy 8867
Plan pracy Komisji 21366
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 45090
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 62622
Sesje Rady Gminy (protokoły) 27036
Uchwały Rady Gminy 1114872
Urząd Gminy 24714
Regulamin organizacyjny 12128
Kontrola zarządcza 26663
Utrzymanie czystości 12955
Komunikacja w języku migowym 5504
Oświadczenia majątkowe 441505
Budżet i finanse 18761
Budżet gminy 20641
Projekt budżetu gminy 12505
Sprawozdania z wykonania budżetu 31964
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 26346
Sprawozdania finansowe 29635
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 8751
Ulgi i pomoc publiczna 7683
Dane publiczne - wykazy, informacje 6384
Podatki i opłaty lokalne 11810
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 10972
Wzory deklaracji podatkowych 8384
Akty prawne 894684
Zamówienia publiczne 80698
Aktualne 228470
W toku 157232
Wyniki 164745
Archiwalne 157629
Wyniki innych postępowań 145391
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1577
Przetargi 97841
Gospodarka nieruchomościami 1387
Przetargi 2175
Ogłoszenia i wykazy 5704
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 25470
Aktualne 8694
W toku 19390
Wyniki 46998
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 17632
Ogłoszenia 349820
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5686
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8250
Wybory 7387
Samorządowe 2018 127
Wybory Prezydenta RP 2015 25994
Samorządowe 2014 55300
Wybory sołtysów 2015 18600
Wybory ławników k. 2016-2019 4618
Parlamentarne UE 35376
Parlamentarne 2015 16165
Referendum 1890
Referendum 06.09.2015 15259
Ochrona Środowiska 16688
Jakość wody 18110
Użytki ekologiczne 3289
Selektywna zbiórka odpadów 3194
Usuwanie azbestu 3738
Szacowanie szkód łowieckich 28
Organizacje pozarządowe 16254
Otwarte konkursy ofert 64836
Oferty poza konkursowe 23106
Programy, konsultacje, sprawozdania 33842
Dokumenty do pobrania 7084
Rejestry, ewidencje 14416
Rejestr działalności regulowanej 5786
Rejestr informacji o środowisku 700372
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3298
Rejestr instytucji kultury 5155
Ochrona danych osobowych 6209
Pozostałe 7281
Petycje 3796
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 3468
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 7729
Zbiorcze informacje o petycjach 2410
Działalność lobbingowa 6457
Dostęp do informacji publicznej 2751
Podstawa prawna 1396
Zasady udostępniania informacji publicznej 1561
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1901
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2299
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 397
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1945814
Redakcja biuletynu 5958
Mapa serwisu 5173
Statystyki 5278
Kanały RSS 4072
Kontakt 45581

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice