ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 313256
Stanowiska 210631
Sprawy 275355
Gmina 26748
Statut gminy 9301
Plany, programy, strategie 21396
Jednostki organizacyjne 13684
Sołectwa 19097
Wójt Gminy 20285
Zarządzenia Wójta 1392741
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 21080
Rada Gminy 15497
Radni 10137
Przewodniczący Rady Gminy 8685
Komisje Rady Gminy 10239
Plan pracy Komisji 25187
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 57575
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 72823
Sesje Rady Gminy (protokoły) 30824
Uchwały Rady Gminy 1396709
Projekty uchwał 163
Interpelacje i zapytania radnych 69
Dudzic Łukasz 30
Grudziński Andrzej 122
Hałupka Anna 13
Kamerduła Łukasz 14
Koronka Kamil 8
Kowalewski Łukasz 9
Kozakowska Monika 16
Leśko Jakub 14
Łukaszewicz Janina 13
Murawa Marcin 14
Piechowiak Marek 13
Sergiel Łukasz 12
Szajek Iwona 16
Tracz Lucjan 14
Wiktorski Krzystof 15
Imienne wykazy głosowań radnych 88
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 26690
Regulamin organizacyjny 13637
Kontrola zarządcza 29118
Utrzymanie czystości 14332
Komunikacja w języku migowym 6052
Oświadczenia majątkowe 540990
Budżet i finanse 19858
Budżet gminy 24761
Projekt budżetu gminy 14820
Sprawozdania z wykonania budżetu 34541
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 32741
Sprawozdania finansowe 38976
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 10659
Ulgi i pomoc publiczna 9106
Dane publiczne - wykazy, informacje 7610
Podatki i opłaty lokalne 13544
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 12154
Wzory deklaracji podatkowych 9269
Akty prawne 1104239
Przetargi 111226
Zamówienia publiczne 92260
Aktualne 267263
W toku 187820
Wyniki 191258
Archiwalne 189771
Wyniki innych postępowań 170907
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2183
Gospodarka nieruchomościami 1988
Przetargi 4370
Ogłoszenia i wykazy 9827
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 28076
Aktualne 9400
W toku 21374
Wyniki 54889
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 19784
Wybory 10003
Samorządowe 2018 5583
Wybory Prezydenta RP 2015 30186
Samorządowe 2014 62280
Wybory sołtysów 2015 21828
Wybory ławników k. 2016-2019 5402
Parlamentarne UE 39056
Parlamentarne 2015 19782
Referendum 2179
Referendum 06.09.2015 18685
Ogłoszenia 418994
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6171
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8930
Ochrona Środowiska 18718
Jakość wody 23589
Użytki ekologiczne 3891
Selektywna zbiórka odpadów 4068
Usuwanie azbestu 5069
Efektywność energetyczna 74
Łowiectwo 175
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 221
Plan polowań zbiorowych 395
Rejestry, ewidencje 15710
Rejestr działalności regulowanej 6305
Rejestr informacji o środowisku 849442
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3807
Rejestr instytucji kultury 5685
Ochrona danych osobowych 7125
Pozostałe 8103
Organizacje pozarządowe 17866
Otwarte konkursy ofert 76704
Oferty poza konkursowe 27591
Programy, konsultacje, sprawozdania 38793
Dokumenty do pobrania 8159
Działalność lobbingowa 8205
Dostęp do informacji publicznej 3598
Podstawa prawna 1889
Zasady udostępniania informacji publicznej 2034
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2400
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2897
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 479
Petycje 4840
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 5058
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 10356
Zbiorcze informacje o petycjach 3051
Archiwum BIP 0
Rodo 918

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2246019
Redakcja biuletynu 6334
Mapa serwisu 5644
Statystyki 5655
Kanały RSS 4417
Kontakt 53613

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice