ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 279037
Stanowiska 184191
Sprawy 243840
Gmina 25014
Statut gminy 8531
Plany, programy, strategie 19448
Jednostki organizacyjne 12525
Sołectwa 17757
Wójt Gminy 18750
Zarządzenia Wójta 1177090
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 19184
Rada Gminy 13987
Radni 9049
Przewodniczący Rady Gminy 7860
Komisje Rady Gminy 9213
Plan pracy Komisji 22520
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 48773
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 65415
Sesje Rady Gminy (protokoły) 28127
Uchwały Rady Gminy 1191292
Urząd Gminy 25206
Regulamin organizacyjny 12618
Kontrola zarządcza 27404
Utrzymanie czystości 13323
Komunikacja w języku migowym 5684
Oświadczenia majątkowe 469792
Budżet i finanse 19077
Budżet gminy 21785
Projekt budżetu gminy 13178
Sprawozdania z wykonania budżetu 32809
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 28029
Sprawozdania finansowe 32152
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 9341
Ulgi i pomoc publiczna 8128
Dane publiczne - wykazy, informacje 6745
Podatki i opłaty lokalne 12343
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 11301
Wzory deklaracji podatkowych 8632
Akty prawne 951863
Zamówienia publiczne 83904
Aktualne 239986
W toku 166661
Wyniki 172817
Archiwalne 167334
Wyniki innych postępowań 152741
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1757
Przetargi 101710
Gospodarka nieruchomościami 1558
Przetargi 2692
Ogłoszenia i wykazy 6888
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 26191
Aktualne 8858
W toku 19903
Wyniki 49202
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 18302
Ogłoszenia 370594
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5841
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8478
Wybory 7566
Samorządowe 2018 253
Wybory Prezydenta RP 2015 27285
Samorządowe 2014 57357
Wybory sołtysów 2015 19566
Wybory ławników k. 2016-2019 4836
Parlamentarne UE 36480
Parlamentarne 2015 17219
Referendum 1966
Referendum 06.09.2015 16303
Ochrona Środowiska 17238
Jakość wody 19577
Użytki ekologiczne 3476
Selektywna zbiórka odpadów 3415
Usuwanie azbestu 4093
Szacowanie szkód łowieckich 259
Organizacje pozarządowe 16785
Otwarte konkursy ofert 68380
Oferty poza konkursowe 24366
Programy, konsultacje, sprawozdania 35278
Dokumenty do pobrania 7380
Rejestry, ewidencje 14771
Rejestr działalności regulowanej 5941
Rejestr informacji o środowisku 743221
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3455
Rejestr instytucji kultury 5306
Ochrona danych osobowych 6504
Pozostałe 7485
Petycje 4092
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 3911
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 8393
Zbiorcze informacje o petycjach 2626
Działalność lobbingowa 6975
Dostęp do informacji publicznej 2997
Podstawa prawna 1544
Zasady udostępniania informacji publicznej 1714
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2062
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2498
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 426
Archiwum BIP 0
Rodo 166

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2029283
Redakcja biuletynu 6080
Mapa serwisu 5310
Statystyki 5383
Kanały RSS 4177
Kontakt 47042

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice