Statystyki - Gmina Bobrowice
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 288667
Stanowiska 190733
Sprawy 251710
Gmina 25486
Statut gminy 8742
Plany, programy, strategie 19954
Jednostki organizacyjne 12807
Sołectwa 18144
Wójt Gminy 19041
Zarządzenia Wójta 1233725
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 19705
Rada Gminy 14184
Radni 9245
Przewodniczący Rady Gminy 8029
Komisje Rady Gminy 9460
Plan pracy Komisji 23269
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 51050
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 67352
Sesje Rady Gminy (protokoły) 28817
Uchwały Rady Gminy 1246693
Urząd Gminy 25561
Regulamin organizacyjny 12854
Kontrola zarządcza 27804
Utrzymanie czystości 13576
Komunikacja w języku migowym 5768
Oświadczenia majątkowe 488065
Budżet i finanse 19281
Budżet gminy 22594
Projekt budżetu gminy 13585
Sprawozdania z wykonania budżetu 33373
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 29200
Sprawozdania finansowe 33879
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 9712
Ulgi i pomoc publiczna 8375
Dane publiczne - wykazy, informacje 7001
Podatki i opłaty lokalne 12629
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 11511
Wzory deklaracji podatkowych 8805
Akty prawne 995551
Zamówienia publiczne 86721
Aktualne 248635
W toku 172767
Wyniki 178588
Archiwalne 173516
Wyniki innych postępowań 158388
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1861
Przetargi 104616
Gospodarka nieruchomościami 1669
Przetargi 3077
Ogłoszenia i wykazy 7554
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 26656
Aktualne 9020
W toku 20346
Wyniki 50751
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 18695
Ogłoszenia 383804
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5955
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8614
Wybory 7698
Samorządowe 2018 367
Wybory Prezydenta RP 2015 28033
Samorządowe 2014 58560
Wybory sołtysów 2015 20156
Wybory ławników k. 2016-2019 5004
Parlamentarne UE 37198
Parlamentarne 2015 17798
Referendum 2017
Referendum 06.09.2015 16927
Ochrona Środowiska 17602
Jakość wody 20637
Użytki ekologiczne 3581
Selektywna zbiórka odpadów 3549
Usuwanie azbestu 4302
Szacowanie szkód łowieckich 398
Organizacje pozarządowe 17065
Otwarte konkursy ofert 70843
Oferty poza konkursowe 25129
Programy, konsultacje, sprawozdania 36094
Dokumenty do pobrania 7628
Rejestry, ewidencje 14998
Rejestr działalności regulowanej 6021
Rejestr informacji o środowisku 765954
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3537
Rejestr instytucji kultury 5397
Ochrona danych osobowych 6668
Pozostałe 7673
Petycje 4260
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 4161
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 8809
Zbiorcze informacje o petycjach 2730
Działalność lobbingowa 7228
Dostęp do informacji publicznej 3171
Podstawa prawna 1618
Zasady udostępniania informacji publicznej 1778
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2142
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2587
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 440
Archiwum BIP 0
Rodo 325

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2095430
Redakcja biuletynu 6145
Mapa serwisu 5400
Statystyki 5453
Kanały RSS 4242
Kontakt 48073

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice