ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 265678
Stanowiska 173732
Sprawy 230716
Gmina 24245
Statut gminy 8263
Plany, programy, strategie 18608
Jednostki organizacyjne 12094
Sołectwa 17126
Wójt Gminy 18305
Zarządzenia Wójta 1091640
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 18339
Rada Gminy 13642
Radni 8781
Przewodniczący Rady Gminy 7593
Komisje Rady Gminy 8862
Plan pracy Komisji 21353
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 45064
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 62580
Sesje Rady Gminy (protokoły) 27032
Uchwały Rady Gminy 1114161
Urząd Gminy 24708
Regulamin organizacyjny 12120
Kontrola zarządcza 26659
Utrzymanie czystości 12952
Komunikacja w języku migowym 5504
Oświadczenia majątkowe 441140
Budżet i finanse 18759
Budżet gminy 20633
Projekt budżetu gminy 12498
Sprawozdania z wykonania budżetu 31953
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 26330
Sprawozdania finansowe 29605
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 8744
Ulgi i pomoc publiczna 7676
Dane publiczne - wykazy, informacje 6381
Podatki i opłaty lokalne 11806
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 10971
Wzory deklaracji podatkowych 8381
Akty prawne 894118
Zamówienia publiczne 80684
Aktualne 228329
W toku 157163
Wyniki 164543
Archiwalne 157396
Wyniki innych postępowań 145338
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1576
Przetargi 97817
Gospodarka nieruchomościami 1387
Przetargi 2173
Ogłoszenia i wykazy 5691
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 25470
Aktualne 8694
W toku 19387
Wyniki 46963
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 17621
Ogłoszenia 349598
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5686
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8250
Wybory 7384
Samorządowe 2018 125
Wybory Prezydenta RP 2015 25974
Samorządowe 2014 55277
Wybory sołtysów 2015 18583
Wybory ławników k. 2016-2019 4615
Parlamentarne UE 35359
Parlamentarne 2015 16148
Referendum 1890
Referendum 06.09.2015 15246
Ochrona Środowiska 16686
Jakość wody 18094
Użytki ekologiczne 3286
Selektywna zbiórka odpadów 3194
Usuwanie azbestu 3735
Szacowanie szkód łowieckich 26
Organizacje pozarządowe 16250
Otwarte konkursy ofert 64807
Oferty poza konkursowe 23097
Programy, konsultacje, sprawozdania 33823
Dokumenty do pobrania 7082
Rejestry, ewidencje 14410
Rejestr działalności regulowanej 5784
Rejestr informacji o środowisku 699879
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3294
Rejestr instytucji kultury 5155
Ochrona danych osobowych 6206
Pozostałe 7278
Petycje 3794
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 3462
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 7725
Zbiorcze informacje o petycjach 2406
Działalność lobbingowa 6449
Dostęp do informacji publicznej 2748
Podstawa prawna 1395
Zasady udostępniania informacji publicznej 1559
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1900
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2294
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 397
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1945341
Redakcja biuletynu 5957
Mapa serwisu 5171
Statystyki 5277
Kanały RSS 4072
Kontakt 45571
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu