ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 340672
Stanowiska 232157
Sprawy 301039
Gmina 28170
Statut gminy 9851
Plany, programy, strategie 22784
Jednostki organizacyjne 14365
Sołectwa 20214
Wójt Gminy 21445
Zarządzenia Wójta 1562293
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 22591
Rada Gminy 17389
Radni 10811
Przewodniczący Rady Gminy 9233
Komisje Rady Gminy 11066
Terminy posiedzeń komisji 56
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 25
Komisja Oświaty i spraw społecznych 31
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 95
Komisja Rewizyjna 16
Komisja Skarg, wniosków i petycji 20
Plan pracy Komisji 27201
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 65180
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 78910
Sesje Rady Gminy (protokoły) 33308
Uchwały Rady Gminy 1566372
Projekty uchwał 871
Interpelacje i zapytania radnych 989
Dudzic Łukasz 592
Grudziński Andrzej 1237
Hałupka Anna 249
Kamerduła Łukasz 245
Koronka Kamil 139
Kowalewski Łukasz 183
Kozakowska Monika 244
Leśko Jakub 160
Łukaszewicz Janina 139
Murawa Marcin 530
Piechowiak Marek 136
Sergiel Łukasz 337
Szajek Iwona 667
Tracz Lucjan 199
Wiktorski Krzystof 427
Imienne wykazy głosowań radnych 606
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 28069
Regulamin organizacyjny 14423
Kontrola zarządcza 30551
Utrzymanie czystości 15028
Komunikacja w języku migowym 6290
nieodpłatna pomoc prawna 81
Oświadczenia majątkowe 594851
Budżet i finanse 20565
Budżet gminy 27045
Projekt budżetu gminy 16029
Sprawozdania finansowe 35808
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 36560
Sprawozdania budżetowe 44186
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 11735
Ulgi i pomoc publiczna 9812
Dane publiczne - wykazy, informacje 8220
Podatki i opłaty lokalne 14766
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 12771
Wzory deklaracji podatkowych 9829
Akty prawne 1243347
Przetargi 118079
Zamówienia publiczne 97963
Aktualne 288818
W toku 205757
Wyniki 207063
Archiwalne 208629
Wyniki innych postępowań 186837
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2501
Gospodarka nieruchomościami 2356
Przetargi 5590
Ogłoszenia i wykazy 12614
Użytkowanie wieczyste 175
Stawki czynszu 38
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 33917
Aktualne 10541
W toku 23981
Wyniki 62356
Klauzula RODO 432
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 21953
Wybory 10536
Parlamentarne 2019 149
Samorządowe 2018 8113
Wybory Prezydenta RP 2015 32470
Samorządowe 2014 65896
Wybory sołtysów 2015 23544
Wybory sołtysów 2019 320
Wybory ławników k. 2016-2019 5778
Parlamentarne 2015 21527
Parlamentarne UE 41302
Referendum 2347
Referendum 06.09.2015 20246
Ogłoszenia 456089
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6430
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9309
Ochrona Środowiska 19692
Jakość wody 26634
Użytki ekologiczne 4156
Selektywna zbiórka odpadów 4537
Usuwanie azbestu 5729
Efektywność energetyczna 131
Łowiectwo 392
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 515
Plan polowań zbiorowych 1350
Rejestry, ewidencje 16360
Rejestr działalności regulowanej 6547
Rejestr informacji o środowisku 934046
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4079
Rejestr instytucji kultury 6009
Ochrona danych osobowych 7604
Pozostałe 8493
Organizacje pozarządowe 18614
Otwarte konkursy ofert 83430
Oferty poza konkursowe 29904
Programy, konsultacje, sprawozdania 41525
Dokumenty do pobrania 8691
Działalność lobbingowa 9186
Dostęp do informacji publicznej 4011
Podstawa prawna 2089
Zasady udostępniania informacji publicznej 2310
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2686
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3213
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 530
Petycje 5379
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 5897
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 11921
Zbiorcze informacje o petycjach 3402
Archiwum BIP 0
Rodo 1530

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2416185
Redakcja biuletynu 6567
Mapa serwisu 5881
Statystyki 5881
Kanały RSS 4660
Kontakt 59905
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu