ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 409420
Stanowiska 290259
Sprawy 366778
Gmina 31444
Statut gminy 11901
Plany, programy, strategie 27736
Jednostki organizacyjne 16597
Sołectwa 23993
Raport o stanie Gminy 908
Wójt Gminy 23714
Zarządzenia Wójta 1959837
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 28549
Rada Gminy 19299
Radni 12362
Przewodniczący Rady Gminy 11146
Komisje Rady Gminy 13253
Terminy posiedzeń komisji 287
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 1014
Komisja Oświaty i spraw społecznych 1218
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 2359
Komisja Rewizyjna 565
Komisja Skarg, wniosków i petycji 522
Plan pracy Komisji 33988
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 97258
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 96631
Sesje Rady Gminy (protokoły) 41465
Uchwały Rady Gminy 1959330
Projekty uchwał 4015
Interpelacje i zapytania radnych 1831
Dudzic Łukasz 4062
Grudziński Andrzej 5948
Hałupka Anna 821
Kamerduła Łukasz 1315
Koronka Kamil 301
Kowalewski Łukasz 825
Kozakowska Monika 1205
Leśko Jakub 349
Łukaszewicz Janina 309
Murawa Marcin 4918
Piechowiak Marek 284
Sergiel Łukasz 1776
Szajek Iwona 4599
Tracz Lucjan 884
Wiktorski Krzystof 7284
Imienne wykazy głosowań radnych 2895
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 30893
Regulamin organizacyjny 17776
Kontrola zarządcza 35117
Utrzymanie czystości 17207
Komunikacja w języku migowym 6869
nieodpłatna pomoc prawna 748
Oświadczenia majątkowe 712321
Budżet i finanse 21738
Budżet gminy 34232
Projekt budżetu gminy 19928
Sprawozdania finansowe 41034
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 48198
Sprawozdania budżetowe 59946
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 14969
Ulgi i pomoc publiczna 12294
Dane publiczne - wykazy, informacje 10291
Podatki i opłaty lokalne 17203
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 14548
Wzory deklaracji podatkowych 10935
Akty prawne 1615536
Przetargi 130569
Zamówienia publiczne 108195
Aktualne 340216
W toku 251982
Wyniki 252153
Archiwalne 255312
Wyniki innych postępowań 232115
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3769
Gospodarka nieruchomościami 2813
Przetargi 9657
Ogłoszenia i wykazy 22146
Użytkowanie wieczyste 729
Stawki czynszu 1189
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 39745
Aktualne 12011
W toku 27906
Wyniki 76525
Klauzula RODO 1334
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 28676
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1305
Wybory 11442
Parlamentarne 2019 2133
Parlamentarne UE 2019 3534
Samorządowe 2018 16708
Wybory Prezydenta RP 2015 39381
Wybory sołtysów 2015 29644
Samorządowe 2014 77786
Wybory sołtysów 2019 1397
Wybory ławników 2016-2019 7311
Parlamentarne 2015 26632
Parlamentarne UE 49323
Referendum 2599
Referendum 06.09.2015 24970
Ogłoszenia 565122
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7156
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 10542
Ochrona Środowiska 22197
Jakość powietrza 204
Użytki ekologiczne 4933
Selektywna zbiórka odpadów 5929
Usuwanie azbestu 7797
Efektywność energetyczna 272
Gospodarka wodno-ściekowa 153
Koncepcje 146
Jakość wody 1780
Łowiectwo 734
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1471
Plan polowań zbiorowych 6490
Susza 426
Planowanie przestrzenne 334
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 498
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 496
Wyłożenie do publicznego wglądu 81
Rejestr wniosków do planów miejscowych 94
Rejestry, ewidencje 18179
Rejestr działalności regulowanej 7383
Rejestr informacji o środowisku 1126893
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4894
Rejestr instytucji kultury 6977
Ochrona danych osobowych 9227
Pozostałe 10218
Organizacje pozarządowe 20707
Otwarte konkursy ofert 97877
Oferty poza konkursowe 36396
Programy, konsultacje, sprawozdania 50368
Dokumenty do pobrania 10664
Działalność lobbingowa 12106
Petycje 6616
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 8885
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 18643
Zbiorcze informacje o petycjach 4631
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4988
Podstawa prawna 2654
Zasady udostępniania informacji publicznej 2959
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3628
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4269
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 673
Rodo 3905

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2894750
Redakcja biuletynu 6951
Mapa serwisu 6276
Statystyki 6265
Kanały RSS 5066
Kontakt 72363
« powrót do poprzedniej strony