ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 390670
Stanowiska 273751
Sprawy 348787
Gmina 30511
Statut gminy 11387
Plany, programy, strategie 26204
Jednostki organizacyjne 15900
Sołectwa 22904
Raport o stanie Gminy 569
Wójt Gminy 23071
Zarządzenia Wójta 1853339
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 26671
Rada Gminy 18798
Radni 11937
Przewodniczący Rady Gminy 10591
Komisje Rady Gminy 12627
Terminy posiedzeń komisji 231
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 551
Komisja Oświaty i spraw społecznych 698
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 1426
Komisja Rewizyjna 232
Komisja Skarg, wniosków i petycji 277
Plan pracy Komisji 31936
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 87215
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 91607
Sesje Rady Gminy (protokoły) 39104
Uchwały Rady Gminy 1851414
Projekty uchwał 2977
Interpelacje i zapytania radnych 1616
Dudzic Łukasz 2703
Grudziński Andrzej 4415
Hałupka Anna 632
Kamerduła Łukasz 958
Koronka Kamil 251
Kowalewski Łukasz 617
Kozakowska Monika 905
Leśko Jakub 286
Łukaszewicz Janina 261
Murawa Marcin 3433
Piechowiak Marek 237
Sergiel Łukasz 1322
Szajek Iwona 3246
Tracz Lucjan 676
Wiktorski Krzystof 4938
Imienne wykazy głosowań radnych 2105
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 29610
Regulamin organizacyjny 16844
Kontrola zarządcza 33815
Utrzymanie czystości 16573
Komunikacja w języku migowym 6683
nieodpłatna pomoc prawna 546
Oświadczenia majątkowe 684160
Budżet i finanse 21374
Budżet gminy 31880
Projekt budżetu gminy 18714
Sprawozdania finansowe 39291
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 44563
Sprawozdania budżetowe 55089
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 13961
Ulgi i pomoc publiczna 11527
Dane publiczne - wykazy, informacje 9711
Podatki i opłaty lokalne 16458
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 14008
Wzory deklaracji podatkowych 10607
Akty prawne 1515315
Przetargi 127992
Zamówienia publiczne 106016
Aktualne 326749
W toku 239440
Wyniki 239731
Archiwalne 242741
Wyniki innych postępowań 219637
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3384
Gospodarka nieruchomościami 2716
Przetargi 8376
Ogłoszenia i wykazy 18990
Użytkowanie wieczyste 564
Stawki czynszu 792
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 38340
Aktualne 11592
W toku 26884
Wyniki 72584
Klauzula RODO 1076
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 26893
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 964
Wybory 11266
Parlamentarne 2019 755
Parlamentarne UE 2019 2361
Samorządowe 2018 14039
Wybory Prezydenta RP 2015 37332
Wybory sołtysów 2015 27835
Samorządowe 2014 73988
Wybory sołtysów 2019 1064
Wybory ławników 2016-2019 6888
Parlamentarne 2015 25128
Parlamentarne UE 46865
Referendum 2532
Referendum 06.09.2015 23606
Ogłoszenia 533357
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6932
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 10136
Ochrona Środowiska 21377
Jakość powietrza 61
Użytki ekologiczne 4682
Selektywna zbiórka odpadów 5474
Usuwanie azbestu 7147
Efektywność energetyczna 225
Gospodarka wodno-ściekowa 59
Koncepcje 28
Jakość wody 164
Łowiectwo 650
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1152
Plan polowań zbiorowych 4495
Susza 233
Planowanie przestrzenne 196
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 246
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 230
Wyłożenie do publicznego wglądu 32
Rejestr wniosków do planów miejscowych 34
Rejestry, ewidencje 17596
Rejestr działalności regulowanej 7126
Rejestr informacji o środowisku 1078054
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4644
Rejestr instytucji kultury 6685
Ochrona danych osobowych 8730
Pozostałe 9446
Organizacje pozarządowe 20083
Otwarte konkursy ofert 94162
Oferty poza konkursowe 34450
Programy, konsultacje, sprawozdania 47765
Dokumenty do pobrania 10054
Działalność lobbingowa 11254
Petycje 6231
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 8010
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 16708
Zbiorcze informacje o petycjach 4260
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4690
Podstawa prawna 2495
Zasady udostępniania informacji publicznej 2777
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3342
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3939
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 630
Rodo 3174

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2760304
Redakcja biuletynu 6829
Mapa serwisu 6165
Statystyki 6150
Kanały RSS 4931
Kontakt 68857
« powrót do poprzedniej strony