ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 293287
Stanowiska 194173
Sprawy 255819
Gmina 25821
Statut gminy 8887
Plany, programy, strategie 20272
Jednostki organizacyjne 13001
Sołectwa 18419
Wójt Gminy 19255
Zarządzenia Wójta 1258425
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 19933
Rada Gminy 14338
Radni 9408
Przewodniczący Rady Gminy 8144
Komisje Rady Gminy 9626
Plan pracy Komisji 23589
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 51722
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 68023
Sesje Rady Gminy (protokoły) 29102
Uchwały Rady Gminy 1266897
Urząd Gminy 25913
Regulamin organizacyjny 13036
Kontrola zarządcza 28030
Utrzymanie czystości 13748
Komunikacja w języku migowym 5830
Oświadczenia majątkowe 499375
Budżet i finanse 19435
Budżet gminy 22949
Projekt budżetu gminy 13757
Sprawozdania z wykonania budżetu 33604
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 29657
Sprawozdania finansowe 34567
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 9863
Ulgi i pomoc publiczna 8497
Dane publiczne - wykazy, informacje 7082
Podatki i opłaty lokalne 12873
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 11634
Wzory deklaracji podatkowych 8884
Akty prawne 1010753
Zamówienia publiczne 88599
Aktualne 251581
W toku 174690
Wyniki 180272
Archiwalne 175529
Wyniki innych postępowań 160004
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1920
Przetargi 106493
Gospodarka nieruchomościami 1764
Przetargi 3365
Ogłoszenia i wykazy 7945
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 26925
Aktualne 9087
W toku 20464
Wyniki 51333
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 18939
Ogłoszenia 391573
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5989
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8690
Wybory 8074
Samorządowe 2018 1103
Wybory Prezydenta RP 2015 28415
Samorządowe 2014 59267
Wybory sołtysów 2015 20400
Wybory ławników k. 2016-2019 5063
Parlamentarne UE 37553
Parlamentarne 2015 18113
Referendum 2052
Referendum 06.09.2015 17163
Ochrona Środowiska 17921
Jakość wody 21174
Użytki ekologiczne 3659
Selektywna zbiórka odpadów 3640
Usuwanie azbestu 4508
Efektywność energetyczna 16
Szacowanie szkód łowieckich 532
Organizacje pozarządowe 17239
Otwarte konkursy ofert 72457
Oferty poza konkursowe 25650
Programy, konsultacje, sprawozdania 36570
Dokumenty do pobrania 7751
Rejestry, ewidencje 15134
Rejestr działalności regulowanej 6090
Rejestr informacji o środowisku 781634
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3567
Rejestr instytucji kultury 5458
Ochrona danych osobowych 6724
Pozostałe 7737
Petycje 4385
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 4326
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 9041
Zbiorcze informacje o petycjach 2790
Działalność lobbingowa 7408
Dostęp do informacji publicznej 3284
Podstawa prawna 1697
Zasady udostępniania informacji publicznej 1834
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2199
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2643
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 451
Archiwum BIP 0
Rodo 460

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2124430
Redakcja biuletynu 6189
Mapa serwisu 5477
Statystyki 5508
Kanały RSS 4286
Kontakt 48881
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu