ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 421048
Stanowiska 299576
Sprawy 377343
Gmina 32048
Statut gminy 12186
Plany, programy, strategie 28535
Jednostki organizacyjne 16940
Sołectwa 24613
Raport o stanie Gminy 1180
Wójt Gminy 24138
Zarządzenia Wójta 2017600
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 29498
Rada Gminy 19705
Radni 12659
Przewodniczący Rady Gminy 11538
Komisje Rady Gminy 13652
Terminy posiedzeń komisji 324
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 1354
Komisja Oświaty i spraw społecznych 1632
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 3038
Komisja Rewizyjna 848
Komisja Skarg, wniosków i petycji 792
Plan pracy Komisji 35302
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 102831
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 99958
Sesje Rady Gminy (protokoły) 42733
Uchwały Rady Gminy 2015434
Projekty uchwał 4854
Interpelacje i zapytania radnych 2044
Dudzic Łukasz 5102
Grudziński Andrzej 6975
Hałupka Anna 942
Kamerduła Łukasz 1530
Koronka Kamil 338
Kowalewski Łukasz 983
Kozakowska Monika 1373
Leśko Jakub 386
Łukaszewicz Janina 342
Murawa Marcin 5784
Piechowiak Marek 315
Sergiel Łukasz 2022
Szajek Iwona 5409
Tracz Lucjan 1012
Wiktorski Krzystof 8643
Imienne wykazy głosowań radnych 3527
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 31630
Regulamin organizacyjny 18332
Kontrola zarządcza 35917
Utrzymanie czystości 17586
Komunikacja w języku migowym 7003
nieodpłatna pomoc prawna 881
Oświadczenia majątkowe 728947
Budżet i finanse 21941
Budżet gminy 35763
Projekt budżetu gminy 20745
Sprawozdania finansowe 41944
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 50511
Sprawozdania budżetowe 62829
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 15620
Ulgi i pomoc publiczna 12770
Dane publiczne - wykazy, informacje 10667
Podatki i opłaty lokalne 17817
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 14847
Wzory deklaracji podatkowych 11145
Akty prawne 1667395
Przetargi 132418
Zamówienia publiczne 109759
Aktualne 348322
W toku 259087
Wyniki 258800
Archiwalne 262347
Wyniki innych postępowań 238585
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4303
Gospodarka nieruchomościami 2892
Przetargi 10614
Ogłoszenia i wykazy 24222
Użytkowanie wieczyste 859
Stawki czynszu 1435
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 40664
Aktualne 12222
W toku 28559
Wyniki 78843
Klauzula RODO 1473
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 30007
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1509
Wybory 11547
Parlamentarne 2019 2808
Parlamentarne UE 2019 4094
Samorządowe 2018 18200
Wybory Prezydenta RP 2015 40500
Wybory sołtysów 2015 30726
Samorządowe 2014 79978
Wybory sołtysów 2019 1648
Wybory ławników 2016-2019 7606
Parlamentarne 2015 27643
Parlamentarne UE 50749
Referendum 2665
Referendum 06.09.2015 25888
Ogłoszenia 585606
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7281
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 10792
Ochrona Środowiska 22737
Jakość powietrza 327
Użytki ekologiczne 5096
Selektywna zbiórka odpadów 6224
Usuwanie azbestu 8324
Efektywność energetyczna 302
Wycinka drzew 11
Gospodarka wodno-ściekowa 221
Koncepcje 252
Jakość wody 2543
Łowiectwo 797
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1637
Plan polowań zbiorowych 7803
Susza 550
Planowanie przestrzenne 432
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 688
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 691
Wyłożenie do publicznego wglądu 127
Rejestr wniosków do planów miejscowych 129
Rejestry, ewidencje 18594
Rejestr działalności regulowanej 7600
Rejestr informacji o środowisku 1154170
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 5070
Rejestr instytucji kultury 7163
Ochrona danych osobowych 9505
Pozostałe 10674
Organizacje pozarządowe 21080
Otwarte konkursy ofert 100086
Oferty poza konkursowe 37460
Programy, konsultacje, sprawozdania 51781
Dokumenty do pobrania 10952
Działalność lobbingowa 12719
Petycje 6877
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 9420
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 20063
Zbiorcze informacje o petycjach 4909
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 5212
Podstawa prawna 2766
Zasady udostępniania informacji publicznej 3109
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3853
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4470
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 705
Rodo 4381

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2976656
Redakcja biuletynu 7047
Mapa serwisu 6372
Statystyki 6343
Kanały RSS 5168
Kontakt 74816
« powrót do poprzedniej strony