ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 327640
Stanowiska 221673
Sprawy 288517
Gmina 27512
Statut gminy 9582
Plany, programy, strategie 22135
Jednostki organizacyjne 14063
Sołectwa 19634
Wójt Gminy 20994
Zarządzenia Wójta 1479016
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 21864
Rada Gminy 16706
Radni 10524
Przewodniczący Rady Gminy 8973
Komisje Rady Gminy 10696
Plan pracy Komisji 26275
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 60943
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 75940
Sesje Rady Gminy (protokoły) 32037
Uchwały Rady Gminy 1481200
Projekty uchwał 530
Interpelacje i zapytania radnych 674
Dudzic Łukasz 231
Grudziński Andrzej 620
Hałupka Anna 147
Kamerduła Łukasz 109
Koronka Kamil 93
Kowalewski Łukasz 85
Kozakowska Monika 139
Leśko Jakub 105
Łukaszewicz Janina 94
Murawa Marcin 173
Piechowiak Marek 86
Sergiel Łukasz 118
Szajek Iwona 301
Tracz Lucjan 101
Wiktorski Krzystof 213
Imienne wykazy głosowań radnych 357
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 27435
Regulamin organizacyjny 14009
Kontrola zarządcza 29832
Utrzymanie czystości 14699
Komunikacja w języku migowym 6189
nieodpłatna pomoc prawna 0
Oświadczenia majątkowe 569842
Budżet i finanse 20249
Budżet gminy 25914
Projekt budżetu gminy 15415
Sprawozdania z wykonania budżetu 35103
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 34542
Sprawozdania finansowe 41563
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 11217
Ulgi i pomoc publiczna 9432
Dane publiczne - wykazy, informacje 7920
Podatki i opłaty lokalne 14271
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 12506
Wzory deklaracji podatkowych 9642
Akty prawne 1171430
Przetargi 114960
Zamówienia publiczne 94913
Aktualne 277914
W toku 196170
Wyniki 198777
Archiwalne 198993
Wyniki innych postępowań 178410
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2348
Gospodarka nieruchomościami 2189
Przetargi 4984
Ogłoszenia i wykazy 11099
Użytkowanie wieczyste 77
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 31833
Aktualne 10062
W toku 22715
Wyniki 58516
Klauzula RODO 205
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 20757
Wybory 10273
Samorządowe 2018 6921
Wybory Prezydenta RP 2015 31313
Samorządowe 2014 64066
Wybory sołtysów 2015 22647
Wybory sołtysów 2019 4
Wybory ławników k. 2016-2019 5589
Parlamentarne 2015 20687
Parlamentarne UE 40159
Referendum 2271
Referendum 06.09.2015 19453
Ogłoszenia 438311
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6308
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9144
Ochrona Środowiska 19288
Jakość wody 25108
Użytki ekologiczne 4035
Selektywna zbiórka odpadów 4320
Usuwanie azbestu 5453
Efektywność energetyczna 110
Łowiectwo 305
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 375
Plan polowań zbiorowych 857
Rejestry, ewidencje 16066
Rejestr działalności regulowanej 6423
Rejestr informacji o środowisku 893813
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3941
Rejestr instytucji kultury 5853
Ochrona danych osobowych 7377
Pozostałe 8316
Organizacje pozarządowe 18300
Otwarte konkursy ofert 80293
Oferty poza konkursowe 28887
Programy, konsultacje, sprawozdania 40201
Dokumenty do pobrania 8431
Działalność lobbingowa 8762
Dostęp do informacji publicznej 3839
Podstawa prawna 2001
Zasady udostępniania informacji publicznej 2186
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2562
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3073
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 505
Petycje 5161
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 5508
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 11131
Zbiorcze informacje o petycjach 3244
Archiwum BIP 0
Rodo 1234

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2331557
Redakcja biuletynu 6469
Mapa serwisu 5782
Statystyki 5785
Kanały RSS 4551
Kontakt 57027
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu