ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 278764
Stanowiska 184043
Sprawy 243588
Gmina 24999
Statut gminy 8528
Plany, programy, strategie 19431
Jednostki organizacyjne 12511
Sołectwa 17745
Wójt Gminy 18744
Zarządzenia Wójta 1175425
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 19163
Rada Gminy 13982
Radni 9043
Przewodniczący Rady Gminy 7856
Komisje Rady Gminy 9203
Plan pracy Komisji 22499
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 48726
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 65366
Sesje Rady Gminy (protokoły) 28121
Uchwały Rady Gminy 1189809
Urząd Gminy 25199
Regulamin organizacyjny 12614
Kontrola zarządcza 27391
Utrzymanie czystości 13314
Komunikacja w języku migowym 5680
Oświadczenia majątkowe 469192
Budżet i finanse 19069
Budżet gminy 21765
Projekt budżetu gminy 13160
Sprawozdania z wykonania budżetu 32793
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 27987
Sprawozdania finansowe 32096
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 9331
Ulgi i pomoc publiczna 8118
Dane publiczne - wykazy, informacje 6741
Podatki i opłaty lokalne 12329
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 11294
Wzory deklaracji podatkowych 8627
Akty prawne 950819
Zamówienia publiczne 83842
Aktualne 239771
W toku 166523
Wyniki 172663
Archiwalne 167185
Wyniki innych postępowań 152597
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1753
Przetargi 101628
Gospodarka nieruchomościami 1554
Przetargi 2682
Ogłoszenia i wykazy 6874
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 26176
Aktualne 8856
W toku 19899
Wyniki 49158
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 18288
Ogłoszenia 370188
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5837
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8475
Wybory 7557
Samorządowe 2018 246
Wybory Prezydenta RP 2015 27271
Samorządowe 2014 57336
Wybory sołtysów 2015 19548
Wybory ławników k. 2016-2019 4832
Parlamentarne UE 36456
Parlamentarne 2015 17198
Referendum 1965
Referendum 06.09.2015 16284
Ochrona Środowiska 17227
Jakość wody 19544
Użytki ekologiczne 3474
Selektywna zbiórka odpadów 3411
Usuwanie azbestu 4090
Szacowanie szkód łowieckich 255
Organizacje pozarządowe 16778
Otwarte konkursy ofert 68303
Oferty poza konkursowe 24340
Programy, konsultacje, sprawozdania 35251
Dokumenty do pobrania 7377
Rejestry, ewidencje 14763
Rejestr działalności regulowanej 5938
Rejestr informacji o środowisku 742290
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3452
Rejestr instytucji kultury 5303
Ochrona danych osobowych 6493
Pozostałe 7480
Petycje 4084
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 3902
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 8376
Zbiorcze informacje o petycjach 2621
Działalność lobbingowa 6965
Dostęp do informacji publicznej 2994
Podstawa prawna 1537
Zasady udostępniania informacji publicznej 1710
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2058
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2494
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 424
Archiwum BIP 0
Rodo 160

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2027772
Redakcja biuletynu 6078
Mapa serwisu 5308
Statystyki 5382
Kanały RSS 4174
Kontakt 47006
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu