ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 247711
Stanowiska 161865
Sprawy 215047
Gmina 22975
Statut gminy 7894
Plany, programy, strategie 17485
Jednostki organizacyjne 11503
Sołectwa 16292
Wójt Gminy 17571
Zarządzenia Wójta 1003258
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 17022
Rada Gminy 13164
Radni 8276
Przewodniczący Rady Gminy 7150
Komisje Rady Gminy 8273
Plan pracy Komisji 19484
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 41546
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 58036
Sesje Rady Gminy (protokoły) 25651
Uchwały Rady Gminy 1037460
Urząd Gminy 23879
Regulamin organizacyjny 11350
Kontrola zarządcza 25491
Utrzymanie czystości 12422
Komunikacja w języku migowym 5175
Oświadczenia majątkowe 409550
Budżet i finanse 18176
Budżet gminy 19145
Projekt budżetu gminy 11385
Sprawozdania z wykonania budżetu 30800
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 24129
Sprawozdania finansowe 26137
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 7791
Ulgi i pomoc publiczna 6971
Dane publiczne - wykazy, informacje 5775
Podatki i opłaty lokalne 10936
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 10431
Wzory deklaracji podatkowych 7977
Akty prawne 836607
Zamówienia publiczne 78041
Aktualne 216139
W toku 147936
Wyniki 156423
Archiwalne 145659
Wyniki innych postępowań 138249
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1265
Przetargi 94225
Gospodarka nieruchomościami 1098
Przetargi 1529
Ogłoszenia i wykazy 3992
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 24622
Aktualne 8464
W toku 18626
Wyniki 44238
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 16357
Ogłoszenia 324112
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5419
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 7861
Wybory 7094
Wybory Prezydenta RP 2015 24015
Samorządowe 2014 52415
Wybory sołtysów 2015 17039
Wybory ławników k. 2016-2019 4273
Parlamentarne UE 33828
Parlamentarne 2015 14594
Referendum 1715
Referendum 06.09.2015 13735
Ochrona Środowiska 15940
Jakość wody 16246
Użytki ekologiczne 3036
Selektywna zbiórka odpadów 2890
Usuwanie azbestu 3254
Organizacje pozarządowe 15466
Otwarte konkursy ofert 60942
Oferty poza konkursowe 21411
Programy, konsultacje, sprawozdania 31287
Dokumenty do pobrania 6634
Rejestry, ewidencje 13814
Rejestr działalności regulowanej 5455
Rejestr informacji o środowisku 657691
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3028
Rejestr instytucji kultury 4910
Ochrona danych osobowych 5738
Pozostałe 6964
Petycje 3306
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 2735
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 6770
Zbiorcze informacje o petycjach 2037
Działalność lobbingowa 5375
Dostęp do informacji publicznej 2265
Podstawa prawna 1127
Zasady udostępniania informacji publicznej 1245
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1615
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1885
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 324
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1881413
Redakcja biuletynu 5721
Mapa serwisu 4931
Statystyki 5063
Kanały RSS 3863
Kontakt 42975
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu