ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 373157
Stanowiska 259950
Sprawy 332276
Gmina 29574
Statut gminy 10513
Plany, programy, strategie 24831
Jednostki organizacyjne 15245
Sołectwa 21816
Raport o stanie Gminy 315
Wójt Gminy 22464
Zarządzenia Wójta 1757457
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 25092
Rada Gminy 18369
Radni 11518
Przewodniczący Rady Gminy 10061
Komisje Rady Gminy 11988
Terminy posiedzeń komisji 183
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 295
Komisja Oświaty i spraw społecznych 380
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 750
Komisja Rewizyjna 119
Komisja Skarg, wniosków i petycji 132
Plan pracy Komisji 29936
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 78309
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 86785
Sesje Rady Gminy (protokoły) 36830
Uchwały Rady Gminy 1756062
Projekty uchwał 2133
Interpelacje i zapytania radnych 1472
Dudzic Łukasz 1768
Grudziński Andrzej 3098
Hałupka Anna 487
Kamerduła Łukasz 670
Koronka Kamil 216
Kowalewski Łukasz 449
Kozakowska Monika 634
Leśko Jakub 246
Łukaszewicz Janina 221
Murawa Marcin 2213
Piechowiak Marek 205
Sergiel Łukasz 916
Szajek Iwona 2104
Tracz Lucjan 503
Wiktorski Krzystof 3012
Imienne wykazy głosowań radnych 1485
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 29104
Regulamin organizacyjny 15907
Kontrola zarządcza 32536
Utrzymanie czystości 15953
Komunikacja w języku migowym 6544
nieodpłatna pomoc prawna 364
Oświadczenia majątkowe 653772
Budżet i finanse 21133
Budżet gminy 29999
Projekt budżetu gminy 17661
Sprawozdania finansowe 37858
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 41572
Sprawozdania budżetowe 51027
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 13118
Ulgi i pomoc publiczna 10861
Dane publiczne - wykazy, informacje 9118
Podatki i opłaty lokalne 15805
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 13534
Wzory deklaracji podatkowych 10321
Akty prawne 1420622
Przetargi 124831
Zamówienia publiczne 103622
Aktualne 314275
W toku 227941
Wyniki 228221
Archiwalne 230945
Wyniki innych postępowań 208272
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3039
Gospodarka nieruchomościami 2591
Przetargi 7272
Ogłoszenia i wykazy 16390
Użytkowanie wieczyste 406
Stawki czynszu 443
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 36793
Aktualne 11158
W toku 25727
Wyniki 68999
Klauzula RODO 840
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 25236
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 447
Wybory 11041
Parlamentarne 2019 61
Parlamentarne UE 2019 1486
Samorządowe 2018 11744
Wybory Prezydenta RP 2015 35488
Wybory sołtysów 2015 26063
Samorządowe 2014 70959
Wybory sołtysów 2019 784
Wybory ławników 2016-2019 6429
Parlamentarne 2015 23743
Parlamentarne UE 44540
Referendum 2472
Referendum 06.09.2015 22318
Ogłoszenia 503675
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6719
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9806
Ochrona Środowiska 20694
Jakość wody 30398
Użytki ekologiczne 4480
Selektywna zbiórka odpadów 5128
Usuwanie azbestu 6613
Efektywność energetyczna 191
Łowiectwo 568
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 906
Plan polowań zbiorowych 3114
Susza 94
Planowanie przestrzenne 79
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 75
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 70
Wyłożenie do publicznego wglądu 10
Rejestr wniosków do planów miejscowych 11
Rejestry, ewidencje 17123
Rejestr działalności regulowanej 6887
Rejestr informacji o środowisku 1031310
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4415
Rejestr instytucji kultury 6416
Ochrona danych osobowych 8253
Pozostałe 8942
Organizacje pozarządowe 19495
Otwarte konkursy ofert 90448
Oferty poza konkursowe 32700
Programy, konsultacje, sprawozdania 45245
Dokumenty do pobrania 9503
Działalność lobbingowa 10438
Petycje 5920
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 7122
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 14610
Zbiorcze informacje o petycjach 3922
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4452
Podstawa prawna 2343
Zasady udostępniania informacji publicznej 2611
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3097
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3643
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 598
Rodo 2523

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2630395
Redakcja biuletynu 6741
Mapa serwisu 6064
Statystyki 6062
Kanały RSS 4833
Kontakt 65614
« powrót do poprzedniej strony