Statystyki - Gmina Bobrowice
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 288065
Stanowiska 190364
Sprawy 251271
Gmina 25436
Statut gminy 8733
Plany, programy, strategie 19936
Jednostki organizacyjne 12792
Sołectwa 18115
Wójt Gminy 19020
Zarządzenia Wójta 1228084
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 19674
Rada Gminy 14169
Radni 9237
Przewodniczący Rady Gminy 8017
Komisje Rady Gminy 9444
Plan pracy Komisji 23230
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 50918
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 67222
Sesje Rady Gminy (protokoły) 28770
Uchwały Rady Gminy 1240267
Urząd Gminy 25528
Regulamin organizacyjny 12841
Kontrola zarządcza 27776
Utrzymanie czystości 13563
Komunikacja w języku migowym 5764
Oświadczenia majątkowe 486526
Budżet i finanse 19260
Budżet gminy 22530
Projekt budżetu gminy 13513
Sprawozdania z wykonania budżetu 33325
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 29072
Sprawozdania finansowe 33724
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 9667
Ulgi i pomoc publiczna 8353
Dane publiczne - wykazy, informacje 6988
Podatki i opłaty lokalne 12603
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 11497
Wzory deklaracji podatkowych 8788
Akty prawne 990270
Zamówienia publiczne 86428
Aktualne 248042
W toku 172455
Wyniki 178274
Archiwalne 173106
Wyniki innych postępowań 158059
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1848
Przetargi 104296
Gospodarka nieruchomościami 1659
Przetargi 3044
Ogłoszenia i wykazy 7501
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 26610
Aktualne 9010
W toku 20328
Wyniki 50601
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 18637
Ogłoszenia 382675
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5942
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8604
Wybory 7670
Samorządowe 2018 339
Wybory Prezydenta RP 2015 27980
Samorządowe 2014 58464
Wybory sołtysów 2015 20072
Wybory ławników k. 2016-2019 4987
Parlamentarne UE 37151
Parlamentarne 2015 17743
Referendum 2012
Referendum 06.09.2015 16866
Ochrona Środowiska 17545
Jakość wody 20561
Użytki ekologiczne 3575
Selektywna zbiórka odpadów 3541
Usuwanie azbestu 4286
Szacowanie szkód łowieckich 390
Organizacje pozarządowe 17046
Otwarte konkursy ofert 70605
Oferty poza konkursowe 25085
Programy, konsultacje, sprawozdania 36053
Dokumenty do pobrania 7598
Rejestry, ewidencje 14968
Rejestr działalności regulowanej 6014
Rejestr informacji o środowisku 764088
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3522
Rejestr instytucji kultury 5395
Ochrona danych osobowych 6638
Pozostałe 7648
Petycje 4245
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 4149
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 8786
Zbiorcze informacje o petycjach 2720
Działalność lobbingowa 7209
Dostęp do informacji publicznej 3137
Podstawa prawna 1611
Zasady udostępniania informacji publicznej 1775
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2135
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2577
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 439
Archiwum BIP 0
Rodo 300

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2090486
Redakcja biuletynu 6141
Mapa serwisu 5391
Statystyki 5445
Kanały RSS 4236
Kontakt 47976
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu