ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 192535
Stanowiska 120804
Sprawy 159921
Gmina 20241
Statut gminy 6915
Plany, programy, strategie 14288
Jednostki organizacyjne 9839
Sołectwa 13475
Wójt Gminy 15945
Zarządzenia Wójta 684834
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 12796
Rada Gminy 11975
Radni 7190
Przewodniczący Rady Gminy 6193
Komisje Rady Gminy 7075
Plan pracy Komisji 14851
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 25440
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 47126
Sesje Rady Gminy (protokoły) 20139
Uchwały Rady Gminy 732864
Urząd Gminy 21733
Regulamin organizacyjny 9057
Kontrola zarządcza 21247
Utrzymanie czystości 10496
Komunikacja w języku migowym 4437
Oświadczenia majątkowe 300603
Budżet i finanse 16801
Budżet gminy 14154
Projekt budżetu gminy 8262
Sprawozdania z wykonania budżetu 27755
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 17046
Sprawozdania finansowe 15201
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 5421
Ulgi i pomoc publiczna 4919
Dane publiczne - wykazy, informacje 4221
Podatki i opłaty lokalne 9029
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 8709
Wzory deklaracji podatkowych 6865
Akty prawne 582653
Zamówienia publiczne 67395
Aktualne 159724
W toku 107330
Wyniki 115851
Archiwalne 101376
Wyniki innych postępowań 104813
Plan postępowań o udzielenie zamówień 549
Przetargi 82342
Gospodarka nieruchomościami 263
Przetargi 265
Ogłoszenia i wykazy 541
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 22499
Aktualne 7847
W toku 15801
Wyniki 34285
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 13597
Ogłoszenia 242966
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 4598
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 6821
Wybory 6518
Wybory Prezydenta RP 2015 18380
Samorządowe 2014 42735
Wybory sołtysów 2015 12087
Wybory ławników k. 2016-2019 2968
Parlamentarne UE 28148
Parlamentarne 2015 9586
Referendum 1361
Referendum 06.09.2015 9242
Ochrona Środowiska 13948
Jakość wody 9919
Użytki ekologiczne 2297
Selektywna zbiórka odpadów 1975
Usuwanie azbestu 1868
Organizacje pozarządowe 13428
Otwarte konkursy ofert 48108
Oferty poza konkursowe 16959
Programy, konsultacje, sprawozdania 24050
Dokumenty do pobrania 5174
Rejestry, ewidencje 12214
Rejestr działalności regulowanej 4574
Rejestr informacji o środowisku 476585
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 2134
Rejestr instytucji kultury 4300
Ochrona danych osobowych 4417
Pozostałe 6065
Petycje 1997
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 891
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 3466
Zbiorcze informacje o petycjach 1059
Działalność lobbingowa 2895
Dostęp do informacji publicznej 1204
Podstawa prawna 523
Zasady udostępniania informacji publicznej 528
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 819
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 834
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 163
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1500201
Redakcja biuletynu 5199
Mapa serwisu 4352
Statystyki 4474
Kanały RSS 3408
Kontakt 36623
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu