ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 357406
Stanowiska 247027
Sprawy 317272
Gmina 28808
Statut gminy 10141
Plany, programy, strategie 23686
Jednostki organizacyjne 14731
Sołectwa 20906
Raport o stanie Gminy 131
Wójt Gminy 21967
Zarządzenia Wójta 1664917
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 23720
Rada Gminy 18042
Radni 11148
Przewodniczący Rady Gminy 9572
Komisje Rady Gminy 11505
Terminy posiedzeń komisji 146
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 126
Komisja Oświaty i spraw społecznych 151
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 336
Komisja Rewizyjna 41
Komisja Skarg, wniosków i petycji 52
Plan pracy Komisji 28374
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 71039
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 82482
Sesje Rady Gminy (protokoły) 34760
Uchwały Rady Gminy 1668400
Projekty uchwał 1415
Interpelacje i zapytania radnych 1294
Dudzic Łukasz 1140
Grudziński Andrzej 2036
Hałupka Anna 373
Kamerduła Łukasz 426
Koronka Kamil 181
Kowalewski Łukasz 317
Kozakowska Monika 424
Leśko Jakub 211
Łukaszewicz Janina 185
Murawa Marcin 1245
Piechowiak Marek 180
Sergiel Łukasz 596
Szajek Iwona 1261
Tracz Lucjan 350
Wiktorski Krzystof 1315
Imienne wykazy głosowań radnych 973
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 28586
Regulamin organizacyjny 14983
Kontrola zarządcza 31350
Utrzymanie czystości 15467
Komunikacja w języku migowym 6405
nieodpłatna pomoc prawna 200
Oświadczenia majątkowe 625589
Budżet i finanse 20893
Budżet gminy 28375
Projekt budżetu gminy 16785
Sprawozdania finansowe 36827
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 38960
Sprawozdania budżetowe 47416
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 12362
Ulgi i pomoc publiczna 10260
Dane publiczne - wykazy, informacje 8606
Podatki i opłaty lokalne 15242
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 13118
Wzory deklaracji podatkowych 10066
Akty prawne 1339822
Przetargi 121743
Zamówienia publiczne 100819
Aktualne 302237
W toku 217971
Wyniki 218415
Archiwalne 220691
Wyniki innych postępowań 198619
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2732
Gospodarka nieruchomościami 2496
Przetargi 6391
Ogłoszenia i wykazy 14370
Użytkowanie wieczyste 275
Stawki czynszu 190
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 35301
Aktualne 10889
W toku 24973
Wyniki 65982
Klauzula RODO 637
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 23629
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 97
Wybory 10913
Parlamentarne 2019 844
Samorządowe 2018 9842
Wybory Prezydenta RP 2015 33890
Samorządowe 2014 68220
Wybory sołtysów 2015 24652
Wybory sołtysów 2019 564
Wybory ławników 2016-2019 6020
Parlamentarne 2015 22566
Parlamentarne UE 42872
Referendum 2422
Referendum 06.09.2015 21220
Ogłoszenia 479208
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6570
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9546
Ochrona Środowiska 20190
Jakość wody 28460
Użytki ekologiczne 4308
Selektywna zbiórka odpadów 4801
Usuwanie azbestu 6167
Efektywność energetyczna 160
Łowiectwo 488
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 702
Plan polowań zbiorowych 2079
Susze 1
Rejestry, ewidencje 16697
Rejestr działalności regulowanej 6698
Rejestr informacji o środowisku 986826
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4234
Rejestr instytucji kultury 6170
Ochrona danych osobowych 7888
Pozostałe 8715
Organizacje pozarządowe 19019
Otwarte konkursy ofert 87104
Oferty poza konkursowe 31283
Programy, konsultacje, sprawozdania 43303
Dokumenty do pobrania 9078
Działalność lobbingowa 9758
Petycje 5631
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 6420
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 13022
Zbiorcze informacje o petycjach 3623
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4208
Podstawa prawna 2214
Zasady udostępniania informacji publicznej 2454
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2865
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3395
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 562
Rodo 1943

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2524247
Redakcja biuletynu 6668
Mapa serwisu 5977
Statystyki 5993
Kanały RSS 4755
Kontakt 62965
« powrót do poprzedniej strony