ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 183484
Stanowiska 112579
Sprawy 150937
Gmina 19826
Statut gminy 6778
Plany, programy, strategie 13795
Jednostki organizacyjne 9609
Sołectwa 13099
Wójt Gminy 15718
Zarządzenia Wójta 619920
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 12173
Rada Gminy 11770
Radni 7048
Przewodniczący Rady Gminy 6065
Komisje Rady Gminy 6885
Plan pracy Komisji 14184
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 22756
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 45348
Sesje Rady Gminy (protokoły) 19194
Uchwały Rady Gminy 670710
Urząd Gminy 21431
Regulamin organizacyjny 8743
Kontrola zarządcza 20622
Utrzymanie czystości 10192
Komunikacja w języku migowym 4357
Oświadczenia majątkowe 281497
Budżet i finanse 16637
Budżet gminy 13308
Projekt budżetu gminy 7841
Sprawozdania z wykonania budżetu 27300
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 15979
Sprawozdania finansowe 13499
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 5124
Ulgi i pomoc publiczna 4623
Dane publiczne - wykazy, informacje 4003
Podatki i opłaty lokalne 8787
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 8481
Wzory deklaracji podatkowych 6725
Akty prawne 521512
Zamówienia publiczne 65966
Aktualne 150177
W toku 98737
Wyniki 107125
Archiwalne 92900
Wyniki innych postępowań 96384
Plan postępowań o udzielenie zamówień 445
Przetargi 80702
Gospodarka nieruchomościami 156
Przetargi 143
Ogłoszenia i wykazy 233
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 22237
Aktualne 7770
W toku 15225
Wyniki 32676
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 13159
Ogłoszenia 231619
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 4487
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 6684
Wybory 6419
Wybory Prezydenta RP 2015 17478
Samorządowe 2014 41205
Wybory sołtysów 2015 11302
Wybory ławników k. 2016-2019 2794
Parlamentarne UE 27124
Parlamentarne 2015 8843
Referendum 1312
Referendum 06.09.2015 8560
Ochrona Środowiska 13661
Jakość wody 8993
Użytki ekologiczne 2190
Selektywna zbiórka odpadów 1828
Usuwanie azbestu 1678
Organizacje pozarządowe 13128
Otwarte konkursy ofert 46631
Oferty poza konkursowe 16282
Programy, konsultacje, sprawozdania 23037
Dokumenty do pobrania 4983
Rejestry, ewidencje 11962
Rejestr działalności regulowanej 4460
Rejestr informacji o środowisku 437515
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 2021
Rejestr instytucji kultury 4216
Ochrona danych osobowych 4194
Pozostałe 5916
Petycje 1834
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 736
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 3029
Zbiorcze informacje o petycjach 929
Działalność lobbingowa 2606
Dostęp do informacji publicznej 1061
Podstawa prawna 450
Zasady udostępniania informacji publicznej 438
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 692
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 705
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 140
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1410902
Redakcja biuletynu 5126
Mapa serwisu 4278
Statystyki 4404
Kanały RSS 3335
Kontakt 35754
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu