ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 208462
Stanowiska 134936
Sprawy 175405
Gmina 20932
Statut gminy 7189
Plany, programy, strategie 15165
Jednostki organizacyjne 10238
Sołectwa 14140
Wójt Gminy 16338
Zarządzenia Wójta 783799
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 13860
Rada Gminy 12215
Radni 7440
Przewodniczący Rady Gminy 6437
Komisje Rady Gminy 7411
Plan pracy Komisji 15997
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 29825
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 49904
Sesje Rady Gminy (protokoły) 21614
Uchwały Rady Gminy 828676
Urząd Gminy 22272
Regulamin organizacyjny 9609
Kontrola zarządcza 22352
Utrzymanie czystości 10965
Komunikacja w języku migowym 4614
Oświadczenia majątkowe 329997
Budżet i finanse 17075
Budżet gminy 15550
Projekt budżetu gminy 8983
Sprawozdania z wykonania budżetu 28548
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 18806
Sprawozdania finansowe 17883
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 5943
Ulgi i pomoc publiczna 5427
Dane publiczne - wykazy, informacje 4568
Podatki i opłaty lokalne 9410
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 9156
Wzory deklaracji podatkowych 7110
Akty prawne 676193
Zamówienia publiczne 69674
Aktualne 175022
W toku 120260
Wyniki 129275
Archiwalne 114705
Wyniki innych postępowań 117598
Plan postępowań o udzielenie zamówień 723
Przetargi 84886
Gospodarka nieruchomościami 436
Przetargi 559
Ogłoszenia i wykazy 1282
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 22973
Aktualne 7993
W toku 16760
Wyniki 36901
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 14311
Ogłoszenia 262103
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 4796
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 7073
Wybory 6661
Wybory Prezydenta RP 2015 20018
Samorządowe 2014 45265
Wybory sołtysów 2015 13328
Wybory ławników k. 2016-2019 3315
Parlamentarne UE 29942
Parlamentarne 2015 10865
Referendum 1439
Referendum 06.09.2015 10363
Ochrona Środowiska 14426
Jakość wody 11472
Użytki ekologiczne 2488
Selektywna zbiórka odpadów 2209
Usuwanie azbestu 2141
Organizacje pozarządowe 13962
Otwarte konkursy ofert 50518
Oferty poza konkursowe 18023
Programy, konsultacje, sprawozdania 25841
Dokumenty do pobrania 5570
Rejestry, ewidencje 12643
Rejestr działalności regulowanej 4781
Rejestr informacji o środowisku 536340
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 2328
Rejestr instytucji kultury 4437
Ochrona danych osobowych 4752
Pozostałe 6282
Petycje 2287
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 1178
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 4303
Zbiorcze informacje o petycjach 1277
Działalność lobbingowa 3456
Dostęp do informacji publicznej 1467
Podstawa prawna 664
Zasady udostępniania informacji publicznej 674
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1029
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1090
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 214
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1641992
Redakcja biuletynu 5317
Mapa serwisu 4472
Statystyki 4609
Kanały RSS 3521
Kontakt 38155
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu