ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 222619
Stanowiska 146551
Sprawy 190024
Gmina 21622
Statut gminy 7433
Plany, programy, strategie 15966
Jednostki organizacyjne 10673
Sołectwa 14856
Wójt Gminy 16760
Zarządzenia Wójta 861030
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 14898
Rada Gminy 12545
Radni 7691
Przewodniczący Rady Gminy 6674
Komisje Rady Gminy 7714
Plan pracy Komisji 17083
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 34063
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 52431
Sesje Rady Gminy (protokoły) 23108
Uchwały Rady Gminy 910707
Urząd Gminy 22832
Regulamin organizacyjny 10196
Kontrola zarządcza 23492
Utrzymanie czystości 11480
Komunikacja w języku migowym 4769
Oświadczenia majątkowe 359017
Budżet i finanse 17500
Budżet gminy 16868
Projekt budżetu gminy 9677
Sprawozdania z wykonania budżetu 29298
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 20630
Sprawozdania finansowe 20694
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 6481
Ulgi i pomoc publiczna 5990
Dane publiczne - wykazy, informacje 4953
Podatki i opłaty lokalne 9822
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 9603
Wzory deklaracji podatkowych 7357
Akty prawne 748607
Zamówienia publiczne 72554
Aktualne 189732
W toku 130966
Wyniki 140330
Archiwalne 126040
Wyniki innych postępowań 127397
Plan postępowań o udzielenie zamówień 892
Przetargi 88468
Gospodarka nieruchomościami 666
Przetargi 940
Ogłoszenia i wykazy 2083
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 23541
Aktualne 8156
W toku 17554
Wyniki 39525
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 15001
Ogłoszenia 283795
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 4969
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 7306
Wybory 6795
Wybory Prezydenta RP 2015 21417
Samorządowe 2014 47741
Wybory sołtysów 2015 14537
Wybory ławników k. 2016-2019 3673
Parlamentarne UE 31545
Parlamentarne 2015 12105
Referendum 1515
Referendum 06.09.2015 11453
Ochrona Środowiska 14932
Jakość wody 13094
Użytki ekologiczne 2687
Selektywna zbiórka odpadów 2467
Usuwanie azbestu 2426
Organizacje pozarządowe 14455
Otwarte konkursy ofert 54013
Oferty poza konkursowe 19065
Programy, konsultacje, sprawozdania 27675
Dokumenty do pobrania 5987
Rejestry, ewidencje 13024
Rejestr działalności regulowanej 4975
Rejestr informacji o środowisku 584974
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 2519
Rejestr instytucji kultury 4589
Ochrona danych osobowych 5083
Pozostałe 6528
Petycje 2606
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 1610
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 5117
Zbiorcze informacje o petycjach 1509
Działalność lobbingowa 3975
Dostęp do informacji publicznej 1707
Podstawa prawna 801
Zasady udostępniania informacji publicznej 808
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1241
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1323
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 248
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1748467
Redakcja biuletynu 5439
Mapa serwisu 4585
Statystyki 4719
Kanały RSS 3623
Kontakt 39697
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu