ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 303177
Stanowiska 201886
Sprawy 265561
Gmina 26313
Statut gminy 9099
Plany, programy, strategie 20877
Jednostki organizacyjne 13398
Sołectwa 18717
Wójt Gminy 19775
Zarządzenia Wójta 1331140
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 20438
Rada Gminy 14754
Radni 9738
Przewodniczący Rady Gminy 8346
Komisje Rady Gminy 9928
Plan pracy Komisji 24348
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 54649
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 70470
Sesje Rady Gminy (protokoły) 29947
Uchwały Rady Gminy 1338348
Projekty uchwał 18
Urząd Gminy 26327
Regulamin organizacyjny 13313
Kontrola zarządcza 28575
Utrzymanie czystości 14027
Komunikacja w języku migowym 5937
Oświadczenia majątkowe 522615
Budżet i finanse 19649
Budżet gminy 23909
Projekt budżetu gminy 14308
Sprawozdania z wykonania budżetu 34092
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 31274
Sprawozdania finansowe 37038
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 10270
Ulgi i pomoc publiczna 8823
Dane publiczne - wykazy, informacje 7369
Podatki i opłaty lokalne 13236
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 11911
Wzory deklaracji podatkowych 9072
Akty prawne 1062137
Przetargi 109344
Zamówienia publiczne 90901
Aktualne 260309
W toku 181730
Wyniki 185881
Archiwalne 183014
Wyniki innych postępowań 165633
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2082
Gospodarka nieruchomościami 1901
Przetargi 3945
Ogłoszenia i wykazy 8930
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 27509
Aktualne 9239
W toku 20898
Wyniki 53258
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 19384
Wybory 9800
Samorządowe 2018 4508
Wybory Prezydenta RP 2015 29335
Samorządowe 2014 60797
Wybory sołtysów 2015 21163
Wybory ławników k. 2016-2019 5247
Parlamentarne UE 38312
Parlamentarne 2015 19054
Referendum 2127
Referendum 06.09.2015 18012
Ogłoszenia 406957
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6089
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8795
Ochrona Środowiska 18391
Jakość wody 22441
Użytki ekologiczne 3792
Selektywna zbiórka odpadów 3884
Usuwanie azbestu 4785
Efektywność energetyczna 48
Łowiectwo 114
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 101
Plan polowań zbiorowych 125
Rejestry, ewidencje 15453
Rejestr działalności regulowanej 6165
Rejestr informacji o środowisku 816929
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3701
Rejestr instytucji kultury 5566
Ochrona danych osobowych 6923
Pozostałe 7945
Organizacje pozarządowe 17598
Otwarte konkursy ofert 74793
Oferty poza konkursowe 26762
Programy, konsultacje, sprawozdania 37636
Dokumenty do pobrania 7944
Działalność lobbingowa 7849
Dostęp do informacji publicznej 3448
Podstawa prawna 1789
Zasady udostępniania informacji publicznej 1931
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2282
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2752
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 465
Petycje 4643
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 4692
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 9679
Zbiorcze informacje o petycjach 2904
Archiwum BIP 0
Rodo 717

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2193160
Redakcja biuletynu 6258
Mapa serwisu 5562
Statystyki 5588
Kanały RSS 4348
Kontakt 51643
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu