ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 312796
Stanowiska 210295
Sprawy 274926
Gmina 26718
Statut gminy 9291
Plany, programy, strategie 21377
Jednostki organizacyjne 13675
Sołectwa 19076
Wójt Gminy 20253
Zarządzenia Wójta 1389649
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 21050
Rada Gminy 15458
Radni 10117
Przewodniczący Rady Gminy 8672
Komisje Rady Gminy 10233
Plan pracy Komisji 25152
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 57496
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 72712
Sesje Rady Gminy (protokoły) 30782
Uchwały Rady Gminy 1393702
Projekty uchwał 156
Interpelacje i zapytania radnych 64
Dudzic Łukasz 27
Grudziński Andrzej 110
Hałupka Anna 13
Kamerduła Łukasz 12
Koronka Kamil 8
Kowalewski Łukasz 9
Kozakowska Monika 13
Leśko Jakub 14
Łukaszewicz Janina 13
Murawa Marcin 11
Piechowiak Marek 12
Sergiel Łukasz 11
Szajek Iwona 16
Tracz Lucjan 11
Wiktorski Krzystof 15
Imienne wykazy głosowań radnych 78
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 26668
Regulamin organizacyjny 13627
Kontrola zarządcza 29094
Utrzymanie czystości 14320
Komunikacja w języku migowym 6047
Oświadczenia majątkowe 540043
Budżet i finanse 19841
Budżet gminy 24730
Projekt budżetu gminy 14791
Sprawozdania z wykonania budżetu 34522
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 32692
Sprawozdania finansowe 38877
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 10642
Ulgi i pomoc publiczna 9087
Dane publiczne - wykazy, informacje 7603
Podatki i opłaty lokalne 13506
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 12134
Wzory deklaracji podatkowych 9256
Akty prawne 1101994
Przetargi 111046
Zamówienia publiczne 92154
Aktualne 266880
W toku 187553
Wyniki 191019
Archiwalne 189466
Wyniki innych postępowań 170704
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2178
Gospodarka nieruchomościami 1982
Przetargi 4350
Ogłoszenia i wykazy 9787
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 28029
Aktualne 9391
W toku 21339
Wyniki 54789
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 19754
Wybory 9988
Samorządowe 2018 5521
Wybory Prezydenta RP 2015 30144
Samorządowe 2014 62226
Wybory sołtysów 2015 21798
Wybory ławników k. 2016-2019 5396
Parlamentarne UE 39021
Parlamentarne 2015 19757
Referendum 2173
Referendum 06.09.2015 18654
Ogłoszenia 418278
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6165
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 8924
Ochrona Środowiska 18698
Jakość wody 23532
Użytki ekologiczne 3886
Selektywna zbiórka odpadów 4059
Usuwanie azbestu 5057
Efektywność energetyczna 72
Łowiectwo 170
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 218
Plan polowań zbiorowych 382
Rejestry, ewidencje 15682
Rejestr działalności regulowanej 6298
Rejestr informacji o środowisku 847824
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 3801
Rejestr instytucji kultury 5680
Ochrona danych osobowych 7118
Pozostałe 8094
Organizacje pozarządowe 17851
Otwarte konkursy ofert 76560
Oferty poza konkursowe 27549
Programy, konsultacje, sprawozdania 38755
Dokumenty do pobrania 8147
Działalność lobbingowa 8184
Dostęp do informacji publicznej 3588
Podstawa prawna 1886
Zasady udostępniania informacji publicznej 2025
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2396
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2892
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 478
Petycje 4828
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 5047
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 10330
Zbiorcze informacje o petycjach 3045
Archiwum BIP 0
Rodo 907

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2242979
Redakcja biuletynu 6329
Mapa serwisu 5634
Statystyki 5650
Kanały RSS 4411
Kontakt 53434
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu