ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 231507
Stanowiska 151997
Sprawy 199555
Gmina 22113
Statut gminy 7596
Plany, programy, strategie 16566
Jednostki organizacyjne 10950
Sołectwa 15375
Wójt Gminy 17039
Zarządzenia Wójta 912320
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 15604
Rada Gminy 12806
Radni 7886
Przewodniczący Rady Gminy 6833
Komisje Rady Gminy 7905
Plan pracy Komisji 17970
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 37149
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 54569
Sesje Rady Gminy (protokoły) 24339
Uchwały Rady Gminy 959020
Urząd Gminy 23253
Regulamin organizacyjny 10662
Kontrola zarządcza 24391
Utrzymanie czystości 11870
Komunikacja w języku migowym 4905
Oświadczenia majątkowe 378092
Budżet i finanse 17750
Budżet gminy 17732
Projekt budżetu gminy 10319
Sprawozdania z wykonania budżetu 29902
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 22117
Sprawozdania finansowe 22748
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 6990
Ulgi i pomoc publiczna 6370
Dane publiczne - wykazy, informacje 5276
Podatki i opłaty lokalne 10139
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 9879
Wzory deklaracji podatkowych 7520
Akty prawne 782845
Zamówienia publiczne 74966
Aktualne 199970
W toku 137393
Wyniki 147158
Archiwalne 133156
Wyniki innych postępowań 132245
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1032
Przetargi 91046
Gospodarka nieruchomościami 830
Przetargi 1185
Ogłoszenia i wykazy 2798
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 24019
Aktualne 8317
W toku 17959
Wyniki 41288
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 15504
Ogłoszenia 300181
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 5130
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 7482
Wybory 6891
Wybory Prezydenta RP 2015 22289
Samorządowe 2014 49431
Wybory sołtysów 2015 15465
Wybory ławników k. 2016-2019 3892
Parlamentarne UE 32639
Parlamentarne 2015 13012
Referendum 1583
Referendum 06.09.2015 12245
Ochrona Środowiska 15296
Jakość wody 14233
Użytki ekologiczne 2812
Selektywna zbiórka odpadów 2631
Usuwanie azbestu 2724
Organizacje pozarządowe 14814
Otwarte konkursy ofert 56679
Oferty poza konkursowe 19857
Programy, konsultacje, sprawozdania 28864
Dokumenty do pobrania 6215
Rejestry, ewidencje 13333
Rejestr działalności regulowanej 5133
Rejestr informacji o środowisku 612191
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 2695
Rejestr instytucji kultury 4728
Ochrona danych osobowych 5346
Pozostałe 6689
Petycje 2867
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 2035
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 5716
Zbiorcze informacje o petycjach 1674
Działalność lobbingowa 4439
Dostęp do informacji publicznej 1901
Podstawa prawna 910
Zasady udostępniania informacji publicznej 956
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1385
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1517
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 277
Archiwum BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1810908
Redakcja biuletynu 5548
Mapa serwisu 4715
Statystyki 4804
Kanały RSS 3703
Kontakt 40888
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu