ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie lub zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w trybie decyzji administracyjnej

Szczegóły informacji

Wymeldowanie lub zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w trybie decyzji administracyjnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2014-01-24 08:50:20

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Wioletta Biernacka

Miejsce załatwienia

Nr pokoju: 7
Telefon kontaktowy: 68/391 92 00 w. 26
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Osoba wykonująca usługę: Wioletta Biernacka

Telefon kontaktowy

68/391 92 00 w. 26

Adres e-mail

ewidencja@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego (w załączeniu)
– drogą korespondencyjną lub osobiście w pokoju nr 7

Miejsce odbioru

– drogą korespondencyjną lub osobiście w pokoju nr 7

Wymagane Dokumenty

-wniosek o wymeldowanie lub zameldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Druk wniosku dostępny jest w pokoju nr 7,
 
- tytuł prawny do lokalu – akt notarialny, umowa najmu przez osobę składającą wniosek
- potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej 10 zł
Formularz meldunkowy wypełniony przez tę osobę. 

Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na formularzu dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca wymeldowanie. 

Opłaty

Opłata skarbowa: za decyzję – 10 zł; obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku w kasie urzędu lub na numer konta bankowego: 58 9656 0008 0009 6452 2000 0002

Tryb odwoławczy

– Od decyzji wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy).

Uwagi

1. Do wniosku o wymeldowanie w trybie administracyjnym należy dołączyć dowody z dokumentów mające związek ze sprawą (np. orzeczenie sądu o eksmisji, protokół z wykonania czynności eksmisyjnych przez komornika, wyrok sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego, postanowienie o podziale wspólnego majątku itp.).
2. We wniosku można wskazać inne dowody np. z przesłuchania świadków, przeprowadzenia oględzin.
3. Do składanego wniosku właściciel lokalu przedstawia dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011, Nr 220. Poz. 1306)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu