ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowychDrukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2014-01-24 08:46:49

Termin załatwienia

Do 14 dni

Osoba kontaktowa

Wioletta Skrycka

Miejsce załatwienia

Nr pokoju: 7
Telefon kontaktowy: 68/391 92 00 w. 26
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Osoba wykonująca usługę: Wioletta Skrycka

Telefon kontaktowy

68/391 92 00 w. 26

Adres e-mail

ewidencja@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

- wydanie odpowiedniego zaświadczenia z wniosku

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju nr 7 

Wymagane Dokumenty

-Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych”.
-Druk wniosku dostępny w pokoju nr 7.
Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata od jednostkowej informacji 31 zł – płatna w Kasie Urzędu Gminy lub na numer konta bankowego: 58 9656 0008 0009 6452 2000 0002

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
stronie (odwołanie można przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy).

Uwagi

Odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej następuje, jeżeli udostępnienie
danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
Udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego dotyczących innej osoby następuje za jej zgodą.

Podstawa prawna

art. 44 h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
« powrót do poprzedniej strony