ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Szczegóły informacji

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2014-01-24 08:19:29

Termin załatwienia

Wymeldowanie polega na zgłoszeniu opuszczenia miejsca pobytu. Do wymeldowania się obowiązana jest osoba, która: - opuszcza miejsce pobytu stałego; - opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu; - wyjeżdża z kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zwolniona z obowiązku wymeldowywania jest osoba: - dokonująca zameldowania w nowym miejscu zamieszkania na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. - opuszczająca miejsce pobytu czasowego, jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu.

Osoba kontaktowa

Wioletta Biernacka

Miejsce załatwienia

Nr pokoju: 7
Telefon kontaktowy: 68/391 92 00 w. 26
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Osoba wykonująca usługę: Wioletta Biernacka

Telefon kontaktowy

68/391 92 00 w. 26

Adres e-mail

ewidencja@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bobrowice- pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

1. Do wglądu dowód osobisty lub paszport. 

2. Formularz meldunkowy 

Odpowiednio: 
- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego – zał. nr 1, 
- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego – zał. nr 2, 
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – zał. nr 3 

Formularz meldunkowy wypełniony przez tę osobę. 

Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na formularzu dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca wymeldowanie. 

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak – czynność materialno-techniczna

Uwagi

C. Osobiście w urzędzie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. 


B. Przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 


C. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP. 

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011, Nr 220. Poz. 1306)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu