ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Szczegóły informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2012-10-23 11:14:38

Termin załatwienia

zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Osoba kontaktowa

Adam Prystarz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 17

Telefon kontaktowy

68 391 92 15

Adres e-mail

budownictwo@bobrowcie.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 17

Wymagane Dokumenty

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
 •  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 •  w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia.
 
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, nas którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz        z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 

Opłaty

205 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy  Bobrowice w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administarcyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
  z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Prystarz Data wytworzenia informacji: 2012-10-23 11:12:30
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Prystarz Data wprowadzenia do BIP 2012-10-23 11:12:30
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2012-10-23 11:14:38
Osoba, która zmieniła informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data ostatniej zmiany: 2013-01-02 10:44:01
Artykuł był wyświetlony: 5374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu