Miniportal - Zamówienia publiczne - Gmina Bobrowice
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2018-08-03 14:40:44 599112-N-2018 Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn Gmina Witnica Zobacz
82 2018-08-01 09:09:46 596916-N-2018 Budowa separatora oraz osadnika na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Błotnej dz. nr 659 w Gorzowie Wielkopolskim [WAD-VI.271.68.2018.AR] Miasto Gorzów Zobacz
83 2018-08-01 10:33:14 500181539-N-2018 Ogłoszenie o zamowieniu Miejski Zakład Komunalny Zobacz
84 2018-07-31 12:30:42 594164-N-2018 Modernizacja ul. Środkowej w Żaganiu w formule zaprojektuj i wybuduj Miasto Żagań Zobacz
85 2018-07-29 20:53:45 Dostawa implantów ortopedycznych (ZP/N/11/18) NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
86 2018-07-27 12:19:00 594786-N-2018 Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego z podziałem na 2 części: Część 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1345F w m. Gorzyca od km 0+160 do km 0+380 w zakresie budowy chodnika i zjazdów - Etap II Część 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1358F w m. Trzciel od km 0+699 do km 1+011 w zakresie budowy lub przebudowy chodników i przebudowy zjazdów oraz kanalizacji deszczowej - Etap III Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zobacz
87 2018-07-25 11:46:00 593840-N-2018 Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza Miasto Zielona Góra Zobacz
88 2018-07-24 13:34:06 Kompleksowe wykonanie usług: utrzymanie zieleni miejskiej, zamiatanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników na terenie miasta Świebodzina oraz utrzymanie zieleni wiejskiej wraz z cmentarzami i przystankami PKS na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, z podziałem na 4 zadania Gmina Świebodzin Zobacz
89 2018-07-20 11:19:58 „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” część III Miasto Zielona Góra Zobacz
90 2018-07-31 09:52:05 Dostawa leków dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie - II przetarg Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zobacz
91 2018-07-04 09:16:24 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II Miasto Zielona Góra Zobacz
92 2018-06-20 13:37:44 575278-N-2018 „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody” Gmina Sulęcin Zobacz
93 2018-06-13 11:33:00 Wybór Wykonawcy robót budowlanych „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I" (WAD-VI.271.58.2018.AZ) Miasto Gorzów Zobacz
94 2018-01-23 12:01:39 Plan zamówień publicznych na rok 2018 Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
95 2018-01-03 16:04:03 Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2017/S 250-528520 Miasto Trzciel Zobacz
96 2016-12-23 11:17:18 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu