ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-04-09 22:58:23 542259-N-2018 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
62 2018-04-06 15:16:55 541560-N-2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F w m. Chociszewo w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdów i budowy kanalizacji deszczowej – ETAP IV od km 0+165 do km 0+395 i od km 0+900 do km 0+926”. PRZETARG II Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zobacz
63 2018-04-06 14:34:54 541472-N-2018 Przebudowa zabytkowego budynku OKSiR w Łęknicy Gmina Łęknica Zobacz
64 2018-04-06 13:24:21 539492-N-2018 MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady przy fosie”. Miasto Żagań Zobacz
65 2018-04-06 12:56:42 541309-N-2018 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich oraz budowa oczyszczalni przydomowych Gmina Zwierzyn Zobacz
66 2018-04-06 12:27:23 DZP-280-1/7/2018 Sukcesywne dostawy kardiowerterów- defibrylatorów jednojamowych, dwujamowych serca i kardiowerterów – defibrylatorów z funkcją resynchronizacji na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-1/7/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
67 2018-04-05 12:17:44 540500-N-2018 Budowa ciągu rowerowego w miejscowości Kalinowo Gmina Skąpe Zobacz
68 2018-04-05 13:46:49 540696-N-2018 Budowa odcinka rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Ołobok Gmina Skąpe Zobacz
69 2018-04-05 15:10:12 540003-N-2018 Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w Brodach Gmina Brody Zobacz
70 2018-04-05 14:36:59 540488-N-2018 Modernizacja części pomieszczeń w budynku Starostwa w Słubicach (ul. Piłsudskiego 19) w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” Powiat Słubicki Zobacz
71 2018-04-05 10:12:20 540207-N-2018 z dnia 2018-04-05 Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec. Gmina Szczaniec Zobacz
72 2018-04-05 14:11:07 540751-N-2018 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w 2018 r. metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Powiat Świebodziński Zobacz
73 2018-04-05 13:13:18 540646-N-2018 WRG.271.15.2018 - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gorzyca oraz zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych w formie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kursko Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
74 2018-04-06 13:04:39 540215-N-2018 Realizacja projektu Plac zabaw Miejskiego Przedszkola nr 10 Żarach. Miejskie Przedszkole Nr 10 Zobacz
75 2018-04-05 09:18:35 539293-N-2018 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim Miasto Żagań Zobacz
76 2018-04-04 09:00:49 537315-N-2018 Przebudowa parkingów i drogi dojazdowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Żaganiu – w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Miasto Żagań Zobacz
77 2018-04-04 08:54:10 536281-N-2018 Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu Miasto Żagań Zobacz
78 2018-04-04 14:05:10 540024-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1137F na odcinku Witaszkowo – Kozów w km 7+540 – 8+605 Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
79 2018-04-04 13:50:11 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9.705.160,00 zł. Miasto Żary Zobacz
80 2018-04-03 10:32:44 DZP-280-1/6/2018 Sukcesywne dostawy preparatów myjących i dezynfekcyjnych oraz urządzeń dozujących i pomocniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-1/6/2018 / Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu