ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-02-08 10:27:38 515656-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w m. Bobrowice Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
62 2018-02-08 22:53:50 515915-N-2018 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko Gmina Siedlisko Zobacz
63 2018-02-08 14:29:13 515885-N-2018 Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowości Przytok i Rajewo Gmina Zabór Zobacz
64 2018-02-07 10:40:39 514868-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów - Czechów Powiat Gorzowski Zobacz
65 2018-02-07 14:50:14 515357-N-2018 ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
66 2018-02-07 11:52:33 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Zawada - Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II Miasto Zielona Góra Zobacz
67 2018-02-06 13:06:33 514623-N-2018 ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
68 2018-02-06 12:20:14 514426-N-2018 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich oraz budowa oczyszczalni przydomowych Gmina Zwierzyn Zobacz
69 2018-02-06 09:09:40 Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Pułkownika Witolda Pileckiego” Miasto Zielona Góra Zobacz
70 2018-02-01 08:02:55 512040-N-2018 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz
71 2018-01-29 10:28:04 DZP-280-1/1/2018 Sukcesywne dostawy leków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli DZP-280-1/1/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
72 2018-01-25 09:53:59 Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
73 2018-01-23 12:01:39 Plan zamówień publicznych na rok 2018 Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
74 2018-01-22 09:38:07 507581-N-2018 Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I” [WAD-VI.271.3.2018.NP] Miasto Gorzów Zobacz
75 2018-01-19 11:26:03 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Poznańska i ul. Łużycka w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
76 2018-01-03 16:04:03 Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2017/S 250-528520 Miasto Trzciel Zobacz
77 2016-12-23 11:17:18 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu