ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-10-05 10:03:31 631985-N-2018 Budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej i chodnika w ulicy Willowej w Sulęcinie Gmina Sulęcin Zobacz
62 2018-10-05 11:22:21 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT Miasto Zielona Góra Zobacz
63 2018-10-04 09:15:04 631748-N-2018 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138, o długości 1,989 km II Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
64 2018-10-04 08:25:37 623154-N-2018 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” Miasto Zielona Góra Zobacz
65 2018-10-04 15:15:03 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Gmina Sulęcin Zobacz
66 2018-10-01 13:31:51 622190-N-2018 Adaptacja obiektu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik - wyposażenie Gmina Sulęcin Zobacz
67 2018-09-20 11:14:45 WRG.271.46.2018-Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2018. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
68 2018-09-19 11:16:13 Zimowe utrzymanie dróg osiedlowych oraz zimowe utrzymanie chodników w Gorzowie Wlkp. (WAD-VI.271.104.2018.AZ) Miasto Gorzów Zobacz
69 2018-09-18 12:03:48 DZP-280-1/11/2018 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-1/11/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
70 2018-09-15 14:17:43 Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
71 2018-09-14 09:03:03 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra ” – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II” Miasto Zielona Góra Zobacz
72 2018-09-13 10:29:27 "Sukcesywne dostawy miału węglowego rodzaju M II dla potrzeb kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli" DZP-280-1-10/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
73 2018-08-13 13:02:20 603586-N-2018 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów. Gmina Tuplice Zobacz
74 2018-01-23 12:01:39 Plan zamówień publicznych na rok 2018 Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
75 2018-01-03 16:04:03 Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2017/S 250-528520 Miasto Trzciel Zobacz
76 2016-12-23 11:17:18 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu