ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
61 2018-06-12 11:46:54 570932-N-2018 Remont nawierzchni drogi w miejscowości Raków Gmina Świebodzin Zobacz
62 2018-06-12 10:30:21 571430-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1349F - ul. Rakowiecka w m. Trzebiszewo - Etap I". Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zobacz
63 2018-06-12 12:51:47 Sukcesywne dostawy leków, leków programowych i epoetyny na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli DZP-280-1-8/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
64 2018-06-11 09:24:15 570637-N-2018 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza Gmina Lubrza Zobacz
65 2018-06-11 16:07:19 571309-N-2018 Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + na terenie gminy Żagań Gmina Wiejska Żagań Zobacz
66 2018-06-08 20:50:35 570430-N-2018 Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Gmina Świdnica Zobacz
67 2018-06-08 15:19:48 570489-N-2018 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa Gmina Iłowa Zobacz
68 2018-06-08 15:22:14 569355-N-2018 „BUDOWA OGRODZENIA TERENU STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Zobacz
69 2018-06-08 13:22:02 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie Gmina Sulęcin Zobacz
70 2018-06-07 10:26:26 569181-N-2018 Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza etap I i II Powiat Świebodziński Zobacz
71 2018-06-06 12:14:15 568506-N-2018 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU OD PASA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 350 W M. NOWE CZAPLE DO WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ŁĘKNICA UL. DWORCOWA Gmina Trzebiel Zobacz
72 2018-06-06 14:58:39 567232-N-2018 Przebudowa ul. Staszica (WAD-VI.271.55.2018.IKP) Miasto Gorzów Zobacz
73 2018-06-05 14:43:08 567397-N-2018 Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie Miasto Zielona Góra Zobacz
74 2018-06-05 00:07:25 567450-N-2018 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jasień oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Guzów Gmina Jasień Zobacz
75 2018-06-01 14:04:29 Sfinansowanie zobowiązań Powiatu poprzez przejęcie długu w kwocie 29 253 152,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) Powiat Nowosolski Zobacz
76 2018-06-01 11:03:56 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
77 2018-05-30 11:15:24 565920-N-2018 Budowa ul. Świebodzińskiej Miasto Zielona Góra Zobacz
78 2018-05-29 14:54:57 565623-N-2018 „Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 wód podziemnych w miejscowości Licheń gm. Strzelce Krajeńskie” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
79 2018-05-25 12:38:18 564141-N-2018 Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 594 265,00 PLN dla Gminy Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
80 2018-04-30 12:34:26 Obsługa komórek organizacyjnych szpitala w zakresie usług porządkowo - czystościowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu