ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-02-22 11:16:37 517419-N-2019 Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo-ciężarowego z samowyładowczą skrzynią o DMC 3,5 t oraz możliwością przewozu 3 osób Gmina Sława Zobacz
2 2019-02-22 14:46:49 517675-N-2019 WRG.271.10.2019 - Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
3 2019-02-22 13:41:11 517415-N-2019 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów Gmina Świdnica Zobacz
4 2019-02-22 11:29:45 516516-N-2019 Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej Miasto Zielona Góra Zobacz
5 2019-02-22 11:23:55 514600-N-2019 Przebudowa odcinka rowu Oc-M-1 na odcinku ul. Ochla- Kożuchowska – staw w Parku Ochla; obręb 47 Zielona Góra. Miasto Zielona Góra Zobacz
6 2019-02-21 13:57:01 69-100 Realizacja szkoleń w ramach projektu „Sprawni w pracy – program rehabilitacji osób aktywnych zawodowo” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach: Osi Priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy - nr umowy: nr RPLB.06.07.00-08-0004/18; nr sprawy: ZP/NZOZ/07/19 NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
7 2019-02-21 14:13:09 515718-N-2019 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago Miasto Zielona Góra Zobacz
8 2019-02-21 13:17:47 517016-N-2019 Dostawa ambulansu typu „C” dla SP ZOZ w Sulechowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zobacz
9 2019-02-21 13:03:20 516995-N-2019 Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mirostowice Dolne położonej na działkach 171,158,154,276/2 Gmina Żary Zobacz
10 2019-02-21 17:27:51 516855-N-2019 Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli Powiat Nowosolski Zobacz
11 2019-02-20 11:22:20 516307-N-2019 „Dostawa defibrylatora na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” DZP-280-10/2019 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
12 2019-02-21 07:56:01 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2019 Dom Pomocy Społecznej Zobacz
13 2019-02-20 12:28:10 Wykonanie remontu zaplecza szatniowego wraz natryskami w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie przy ul. Sportowej 1 Gmina Skwierzyna Zobacz
14 2019-02-20 14:07:36 ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa drogi w Lutolu Mokrym.” Miasto Trzciel Zobacz
15 2019-02-20 14:42:23 516119-N-2019 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul.Armii Krajowej 75 Powiat Zielonogórski Zobacz
16 2019-02-20 09:55:45 516192-N-2019 WRG.271.9.2019 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
17 2019-02-20 15:14:25 516533-N-2019 Budowa parkingu oraz chodnika na ul. Zachodniej Miasto Zielona Góra Zobacz
18 2019-02-20 10:00:22 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - Przebudowa ul. Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: WAD-VI.271.17.2019.NP Miasto Gorzów Zobacz
19 2019-02-19 15:24:47 zzzyyyxxx Organizacja spotkań o charakterze biznesowym dla przedstawicieli MŚP oraz samorządu w ramach wyjazdowej misji gospodarczej do Hiszpanii połączonej z udziałem w targach Salon de Gourmets 2019. Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2019-02-19 10:32:49 515082-N-2019 Usługi weterynaryjne na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [WAD-VI.271.18.2019.JB] Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu