ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-04-23 11:12:56 Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Maszewo Gmina Maszewo Zobacz
2 2019-04-23 09:42:26 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „REMONT BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Część II - „WYPOSAŻENIE BUDYNKU SPICHLERZA STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
3 2019-04-23 12:40:30 539754-N-2019 Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach inwestycji: „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” [BZP.271.42.2019.NP] Miasto Gorzów Zobacz
4 2019-04-23 11:43:45 540405-N-2019 Modernizacja drogi transportu rolniczego Zwierzyn Gmina Zwierzyn Zobacz
5 2019-04-23 10:15:28 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
6 2019-04-23 14:50:28 Dostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi oraz szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gmina Niegosławice Zobacz
7 2019-04-19 15:02:18 Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej lubuskich MŚP i samorządu połączonej z wizytą na targach Barcelona FREE FROM FUNCTIONAL FOOD EXPO Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego Zobacz
8 2019-04-19 13:23:52 „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 54 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidencyjny gr. 183/4” Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim Zobacz
9 2019-04-18 13:22:27 539482-N-2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Kraj.” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
10 2019-04-18 11:39:46 537784-N-2019 Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach – zieleń, rozbiórki i infrastruktura towarzysząca w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zielone Żary" Miasto Żary Zobacz
11 2019-04-18 14:31:43 539717-N-2019 Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II Gmina Iłowa Zobacz
12 2019-04-18 10:46:41 „Dostawa tomografu komputerowego ze stacjami lekarskimi opisowymi, pełną integracją ze szpitalnym systemem RIS/PACS wraz z dostosowaniem pomieszczeń i przeszkoleniem personelu na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli” DZP-280-1/8/2019 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
13 2019-04-17 11:47:45 Obsługa architektoniczna Gminy Torzym Miasto i Gmina Torzym Zobacz
14 2019-04-17 14:57:59 PRZYGOTOWANIE I WYDANIE POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „LEPSZE JUTRO II” REALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE (EDYCJA III-IV) Centrum Integracji Społecznej Zobacz
15 2019-04-17 13:08:21 538701-N-2019 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU „LEPSZE JUTRO II” REALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – ZADANIE II – SPRZĘT OGRODNICZY I GOSPODARCZY Centrum Integracji Społecznej Zobacz
16 2019-04-17 13:16:17 538667-N-2019 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU „LEPSZE JUTRO II” REALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – ZADANIE I – CIĄGNIKI I SPRZĘT CIĘŻKI (CIĄGNIKI) Centrum Integracji Społecznej Zobacz
17 2019-04-17 14:52:02 Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie Zobacz
18 2019-04-17 14:30:30 538571-N-2019 Budowa placów zabaw na terenie miasta Gubina Miasto Gubin Zobacz
19 2019-04-17 10:32:26 538675-N-2019 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w 2019 r. metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów Powiat Świebodziński Zobacz
20 2019-04-17 10:28:54 538626-N-2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1060F w miejscowości Siecieborzyce ZP.272.5.2019 Powiat Żagański Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu