ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2019-08-21 23:56:30
Numer
Temat
Zaproszenie do założenia oferty na zadanie pn. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2019-08-21 11:54:43
Numer
588136-N-2019
Temat
Tytuł Usługa serwisu i konserwacji wraz z uzupełnieniem systemu informatycznego dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, nr sprawy ZCM - ZP.270.19.2019.PN
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2019-08-21 08:02:07
Numer
Temat
„Sukcesywna dostawa : zestawy jednorazowe poł-gin, sprzęt jednorazowy dla noworodków, obłożenia, osłony, pokrowce, maty, myjki, kaniule, kieliszki na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-55-2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2019-08-20 10:04:05
Numer
587371-N-2019
Temat
Dostawa produktów leczniczych, odżywek oraz wyrobów medycznych i pielęgnacyjnych (ZP/N/09/19)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2019-08-20 14:57:39
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2019-08-20 11:05:39
Numer
587591-N-2019
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w m. Kalsko w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów od km 0+040 do km 0+325
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2019-08-20 11:38:25
Numer
587578-N-2019
Temat
Modernizacja systemu ogrzewania obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie
Nazwa jednostki
Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2019-08-19 10:58:53
Numer
Temat
Kursy/Szkolenia/Zajęcia w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorzowskim"
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2019-08-19 16:03:53
Numer
587209-N-2019 z dnia 2019-08-19
Temat
Przebudowa budynku szkoły polegająca na demontażu istniejących kotłów stałopalnych i montażu kotłów gazowych wraz z niezbędnymi instalacjami w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.
Nazwa jednostki
Liceum Ogólnokształcące
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2019-08-19 09:32:23
Numer
586489-N-2019
Temat
Wybór Wykonawcy na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ul. Ułanów. ” Etap 1a od km 0+000,00 do km 0+082,50 [BZP.271.74.2019.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2019-08-20 08:15:11
Numer
587383-N-2019
Temat
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Budynku Gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2019-08-16 10:56:47
Numer
586887-N-2019
Temat
„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Zbąszynek w okresie od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.”
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2019-08-16 11:18:14
Numer
586931-N-2019
Temat
Zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas pięciu imprez targowych w kraju i za granicą.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-08-16 14:32:01
Numer
587053-N-2019
Temat
„Organizacja techniki scenicznej wraz z kompleksową obsługą podczas pierwszego dnia Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2019”.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2019-08-16 10:35:38
Numer
586926-N-2019
Temat
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybaki
Nazwa jednostki
Gmina Maszewo
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2019-08-14 15:06:53
Numer
586742-N-2019
Temat
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2019-08-14 09:58:27
Numer
Temat
Dostawa wyposażenia i mebli w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”.
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2019-08-14 18:07:26
Numer
586044-N-2019
Temat
Dowóz i odwóz na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Torzym wraz z zapewnieniem opieki.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2019-08-14 14:04:11
Numer
.
Temat
Dostawa wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2019-08-14 11:13:37
Numer
586238-N-2019
Temat
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Droga Miłaków", "Przebudowa ul. Szosa Bytomska", "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku"
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji