ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-08-23 11:29:35 575892-N-2017 Dostawa stanowiska do znieczulania ogólnego z wyposażeniem, nr sprawy: ZP/N/14/17 NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
2 2017-08-23 14:54:40 576169-N-2017 Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mirostowice Dolne Gmina Żary Zobacz
3 2017-08-23 14:59:33 576267-N-2017 WRG.271.23.2017 - Termomodernizacja w systemie „zaprojektuj-wybuduj” obiektów użyteczności publicznej w Międzyrzeczu, tj.: termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola Nr 4 w Międzyrzeczu i termomodernizacja wraz z montażem OZE oraz remont i przebudowa budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
4 2017-08-23 10:55:22 575283-N-2017 „Budowa dróg i przebudowa ulic w Krośnie Odrzańskim” Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
5 2017-08-23 10:43:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część centralna w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
6 2017-08-22 12:36:26 ESP.2300.7.2017 - IESP-NS/1/2017 Przegląd zapobiegawczo-remontowy agregatu pompowego nr 1 - obiekt przepompowni melioracyjnej w Bobrownikach, gm. Otyń Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
7 2017-08-22 08:59:07 InZG.2300.3.17.2017 (nie podlega publikacji) Roboty konserwacyjne na: Kanał Jarosz w km 0+000 - 10+400, gm. Nowogród Bobrzański, gm. Świdnica Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
8 2017-08-22 10:14:23 Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1147F w m. Dąbie, o długości 0,117 km III Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
9 2017-08-22 12:56:43 575427-N-2017 Wał p.powodziowy Wielobłota –Leśna Góra w km 0+000÷12+500, gm. Zabór, Zielona Góra, Sulechów Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
10 2017-08-22 16:41:41 575134-N-2017 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy oraz termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy. Gmina Witnica Zobacz
11 2017-08-22 09:42:44 574458-N-2017 Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśliborskiej. [WAD-VI.271.57.2017.AR] Miasto Gorzów Zobacz
12 2017-08-22 15:21:58 575472-N-2017 Dostawa sprzętu IT i oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego na potrzeby szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim Powiat Krośnieński Zobacz
13 2017-08-21 21:08:54 InL.2300.23.2017 Rzeka Lubsza w km 36+100-40+600 gmina Jasień Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
14 2017-08-21 21:08:48 InL.2300.24.2017 Rzeka Lubsza w km 55+250-60+650 gmina Lipinki Łużyckie Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
15 2017-08-21 15:15:45 Przebudowa chodnika przy Zespole Szkół w Torzymiu wraz z budową ogrodzenia Miasto i Gmina Torzym Zobacz
16 2017-08-21 09:33:59 nie dotyczy „Świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od września do grudnia 2017r.” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Zobacz
17 2017-08-21 15:57:03 zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu treningu kompetencji rodzicielskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Zobacz
18 2017-08-21 23:47:02 574847-N-2017 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
19 2017-08-18 12:33:14 In/S.2300.24.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Lemierzycki w km 0+350, gm. Słońsk Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
20 2017-08-18 12:36:29 In/S.2300.25.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Marianowski w km 4+600, gm. Krzeszyce Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu