ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-12-13 10:14:09 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2019 oraz 2019/2020. Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
2 2018-12-13 10:20:04 661373-N-2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz Gmina Przewóz Zobacz
3 2018-12-13 10:16:27 661347-N-2018 Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Gmina Szprotawa Zobacz
4 2018-12-13 10:36:02 661402-N-2018 Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Przedszkolnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej gminy Szprotawa w roku 2019 Gmina Szprotawa Zobacz
5 2018-12-13 10:46:59 660078-N-2018 Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów” Miasto Zielona Góra Zobacz
6 2018-12-12 09:25:27 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przewożeniem pojazdów na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, z terenu Powiatu Krośnieńskiego Powiat Krośnieński Zobacz
7 2018-12-12 14:16:15 661111-N-2018 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w roku 2019 Gmina Lipinki Łużyckie Zobacz
8 2018-12-12 14:56:04 661140-N-2018 WRG.271.63.2018 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
9 2018-12-12 12:59:05 660362-N-2018 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (ZP/N/20/18) Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Tytuł projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” nr POIS.09.01.00-00-0307/18-00 NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
10 2018-12-12 12:55:20 660891-N-2018 Budowa Skateparku w miejscowości Lipinki Łużyckie Gmina Lipinki Łużyckie Zobacz
11 2018-12-12 12:49:43 660916-N-2018 Modernizacja boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze Zobacz
12 2018-12-12 18:02:34 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach Gmina Brody Zobacz
13 2018-12-12 07:32:18 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i realizacja bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej w 2019 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej Zobacz
14 2018-12-11 14:21:15 660267-N-2018 Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa Zobacz
15 2018-12-11 16:17:08 660205-N-2018 Usługa cateringowa wraz z obsługą: przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla klientów stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach w 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zobacz
16 2018-12-11 17:18:17 660654-N-2018 DOSTAWA W 2019 R. WĘGLA KAMIENNEGO DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zobacz
17 2018-12-11 14:25:47 660493-N-2018 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o. NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
18 2018-12-11 12:45:38 660386-N-2018 Sukcesywna dostawa: wkłady jednorazowe i złącza niskiego ciśnienia do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu w Pracowni Tomografii Komputerowej i w Pracowni Rezonansu Magnetycznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-76/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
19 2018-12-11 07:40:37 ZSPB/1/18/19 - nie podlega publikacji Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożnowie Zobacz
20 2018-12-10 13:54:38 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. [WAD-VI.271.138.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu