Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
20/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2019
Nr aktu prawnego
19/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Bobrowice do Krośnieńskiego Związku Powiatowo - Gminnego
Nr aktu prawnego
18/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2019r.
Nr aktu prawnego
17/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
16/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
15/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
14/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dychów dz. 268
Nr aktu prawnego
13/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
12/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
11/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji