Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
IV/25/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/23/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/22/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/21/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
5/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
4/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
3/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji