Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
Nr aktu prawnego
VI/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VI/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
VI/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
VI/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
VI/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
VI/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Uchylony
Lp: 60
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji