ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-05 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 11/19 Obowiązujący
2 2019-01-31 Zarządzenia Wójta w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaleniami 9/19 Obowiązujący
3 2019-01-29 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Bobrowice na rok szkolny 2019/2020 8/19 Obowiązujący
4 2019-01-24 Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 7/19 Obowiązujący
5 2019-01-18 Zarządzenia Wójta w sprawie ponownego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach 6/19 Obowiązujący
6 2019-01-11 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 5/19 Obowiązujący
7 2019-01-10 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 4/19 Obowiązujący
8 2019-01-03 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach 3/19 Obowiązujący
9 2019-01-03 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach 2/19 Obowiązujący
10 2019-01-02 Zarządzenia Wójta w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Bobrowice do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Bobrowice 1/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu